Tiskanje odprtih postavk

Navodilo velja za pripravo in tiskanje odprtih postavk.

 1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke.
 2. Kliknemo na Tiskanje, izberemo Tiskanje odprtih postavk 
 3. na prvem koraku poljubno uredimo:
  • Do datuma temeljnice: na podlagi vpisanega datuma program pripravi izpis odprtih postavk na želen datum.
  • Stranka: lahko se omejimo na posamezno stranko ali dodamo kljukico pred seznamom strank in se tako omejimo katerim strankam bomo pripravili izpis
  • izberemo analitiko, če želimo izpis za posamezno analitiko.  Če je polje prazno, se bodo natisnile odprte postavke ne glede na analitiko.
  • izberemo konto: 
   • v primeru, da pustimo polje prazno, program pripravi izpis za vse saldakontne konte.
   • če vpišemo šifro konta, se bodo natisnile odprte postavke izključno za ta konto (na primer 1200),
   • če vpišemo šifro konta in zvezdico, se bodo natisnile odprte postavke za analitične konte (na primer 1200 za 1200, 12000, 12001…)
 4. nato kliknemo Najdi, da program prikaže podatke po katerih smo se omejili,
 5. nadaljujemo na naslednji korak s klikom na Naprej ,
 6. kjer določimo kaj bomo tudi tiskali:
  • tiskanje podatkov o stiku: če polje odkljukamo, se bodo na izpisu odprtih postavk poleg naziva stranke izpisali še ime in priimek stika, njegov e-poštni naslov, telefon in faks, če imamo te podatke vpisane pri stranki v šifrantu strank. Natisnejo se podatki o stiku, V kolikor so ti podatki vneseni znotraj polja "stiki".
  • Tiskanje podatkov o računih: če polje odkljukamo, se bodo izpisali podatki o odprtih zneskih po posameznih računih, sicer bo prikazan samo skupni odprti znesek za posamezno stranko. Kot odprte postavke so prikazana tudi plačila na izbranih kontih, ki nimajo povezave na nek račun.
  •  Podatki o plačilih: če polje odkljukamo, bodo prikazana tudi posamezna zapiranja računov (bančni izpiski, zapiranje z drugimi računi in dobropisi.
  •  Ali se tiskajo tudi zaprte postavke? Izberemo, če želimo pregled tudi že zaprtih postavk. 
 7. Kliknemo Izvedi.
 8. Program vpraša. "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati? 
  • Če tega opozorila ne želimo več prikazovati, dodamo kljukico: Ne opozarjaj več.
 9. Izberemo V redu.
 10. Program pripravi Izpis odprtih postavk v PDF dokumentu, ki ga lahko natisnemo, prenesemo/shranimo v računalnik ali pošljemo po e-pošti.
V okviru stranke so zapisi sortirani po kontu in po datumu naraščajoče v okviru posameznega konta.
V tem prispevku