Tiskanje odprtih postavk

Navodilo velja za pripravo in tiskanje odprtih postavk.

1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke > Tiskanje.

2. Tiskanje odprtih postavk lahko omejimo z naslednjimi pogoji:

 

3. Do datuma temeljnice je obvezen podatek, ostali podatki o datumih so poljubni.

4. Izbor lahko dodatno omejimo z datumom zapadlosti in datumom opravljanja. Polji nista obvezni.

5. Če izberemo do datuma plačila, dobimo odprto stanje na izbrani dan.

6. Za stranko: izberemo jo, če želimo izpis za posamezno stranko. Če je polje prazno, se bodo natisnile odprte postavke za vse stranke.

7. Za analitiko: izberemo jo, če želimo izpis za posamezno analitiko.  Če je polje prazno, se bodo natisnile odprte postavke ne glede na analitiko.

8. Za konto:

  • če pustimo polje prazno, se bodo natisnile odprte postavke za vse konte,
  • če vpišemo šifro konta, se bodo natisnile odprte postavke izključno za ta konto (na primer 1200),
  • če vpišemo šifro konta in zvezdico, se bodo natisnile odprte postavke za analitične konte (na primer 1200 za 1200, 12000, 12001…)

 

Možnosti prikaza podatkov na izpisu

 

  • Podatki o stiku: če polje odkljukamo, se bodo na izpisu odprtih postavk poleg naziva stranke izpisali še ime in priimek stika, njegov e-poštni naslov, telefon in faks, če imamo te podatke vpisane pri stranki v šifrantu strank. Natisnejo se podatki o stiku, V kolikor so ti podatki vnešeni znotraj polja "stiki".
  • Podatki o računih: če polje odkljukamo, se bodo izpisali podatki o odprtih zneskih po posameznih računih, sicer bo prikazan samo skupni odprti znesek za posamezno stranko. Kot odprte postavke so prikazana tudi plačila na izbranih kontih, ki nimajo povezave na nek račun.
  •  Podatki o plačilih: če polje odkljukamo, bodo prikazana tudi posamezna zapiranja računov (bančni izpiski, zapiranje z drugimi računi in dobropisi.
  •  Ali se tiskajo tudi zaprte postavke? Možnost izberemo, če želimo pregled tudi že zaprtih postavk. Te v stolpcu "Odprto" nimajo podatka. 
Pri tiskanju odprtih postavk (Poslovanje > Odprte postavke > Tiskanje) v nastavitvah za tiskanje uredimo možnost izbire, kakšni podatki bodo na izpisu. Ena izmed njih je tudi ta, da se prikažejo tudi že zaprte postavke. V primeru, da jih na izpisu ne želite imeti, možnost ne sme biti označena s kljukico.

Pomembno
V okviru stranke so zapisi sortirani po kontu in po datumu naraščajoče v okviru posameznega konta.
V tem prispevku