Masovno urejanje izdanih računov

V programu lahko masovno izstavljamo, preklicujemo izstavljene izdane račune, tiskamo, brišemo in formiramo ponavljajoče račune.

Tiskanje ni možno samo Izdanih računov z ročnim številčenjem.

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi
 2. Na zavihku Masovne obdelave  izbiramo med naslednjimi akcijami:

Izstavljanje

 1. kliknemo Naprej ,
 2. označimo osnutke računov 
 3. izberemo Naprej in Izvedi.
 4. Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 5. kliknemo V redu.
  • program izstavil osnutke izdanih računov, ki so ustrezno izpolnjeni, imajo vsaj eno vrstico.

Izstavljanje in tiskanje

 1. kliknemo Naprej ,
 2. označimo osnutke računov 
 3. izberemo Naprej in Izvedi.
 4. Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 5. kliknemo V redu.
  • program izstavi osnutke izdanih računov, ki so ustrezno izpolnjeni, imajo vsaj eno vrstico in pripravi datoteko za tiskanje
   Računi z ročnim številčenjem se ne bodo tiskali.

Preklic izstavitve

 1. Kliknemo Naprej,
 2.  označimo potrjeni račun
 3. izberemo Naprej in Izvedi.
 4. Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 5. kliknemo V redu.
  • račun je preklican in dobi status osnutka.

Tiskanje (tudi e-računov)

 1. izberemo naprej,
 2. na tem koraku poljubno določimo filtre za tiskanje: Kupec, Naslovnik, Analitika, Denarna enota, Številčenje, Številka računa (od -do), Datum, Ponavljajoči račun.
 3. izberemo naprej, 
 4.  na polju Računi, za katere so bili pripravljeni e-računi naj se ne tiskajo >  določimo ali se bodo e-računi tiskali ali ne.
 5. izberemo Izvedi.
 6. Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 7. kliknemo V redu.
  • program za izdane račune, ki so ustrezno izpolnjeni, imajo vsaj eno vrstico pripravi datoteko za tiskanje
   Računi z ročnim številčenjem se ne bodo tiskali.

Brisanje

 1. izberemo Naprej,
 2. označimo osnutke izdanih računov,
 3. izberemo Naprej in Izvedi.
 4. Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 5. kliknemo V redu.
  • program izbriše osnutke izdanih računov (kateri še nimajo številke)

Formiranje ponavljajočih računov 

 1. izberemo Naprej,
 2.  označimo ponavljajoče račune
 3. pišemo; datume računa, datuma zapadlosti, datuma opravljanja, opis zgoraj, 
 4. izberemo Izvedi.
 5. Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 6. kliknemo V redu.
  • program pripravi osnutke računov. 

Več o urejanju ponavljajočih izdanih računih najdete tukaj.

V tem prispevku