Masovno urejanje izdanih računov

V programu lahko masovno izstavljamo, preklicujemo izstavljene izdane račune, tiskamo, brišemo in formiramo ponavljajoče račune.

Davčno potrjene račune lahko tiskamo le posamično.

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi
 2. Na zavihku Masovne obdelave  izbiramo med naslednjimi akcijami:

Izstavljanje

 • kliknemo Naprej ,
 • označimo osnutke računov 
 • izberemo Naprej in Izvedi.
 • Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 • kliknemo V redu.
 • program izstavil osnutke izdanih računov, ki so ustrezno izpolnjeni, imajo vsaj eno vrstico in niso označeni kot gotovinski računi.

Izstavljanje in tiskanje

 • kliknemo Naprej ,
 • označimo osnutke računov 
 • izberemo Naprej in Izvedi.
 • Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 • kliknemo V redu.
 • program izstavi osnutke izdanih računov, ki so ustrezno izpolnjeni, imajo vsaj eno vrstico in niso označeni kot gotovinski računi in pripravi datoteko za tiskanje
  Gotovinski računi in računi z ročnim številčenjem se ne bodo tiskali.

Preklic izstavitve

 • Kliknemo Naprej,
 •  označimo potrjeni račun
 • izberemo Naprej in Izvedi.
 • Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 • kliknemo V redu.
 • račun je preklican in dobi status osnutka.

Tiskanje ( tudi e-računov)

 • izberemo naprej,
 • na tem koraku poljubno določimo filtre za tiskanje: Kupec, Naslovnik, Analitika, Denarna enota, Številčenje, Številka računa (od -do), Datum, Ponavljajoči račun.
 • izberemo naprej, 
 •  na polju Računi, za katere so bili pripravljeni e-računi naj se ne tiskajo >  določimo ali se bodo e-računi tiskali ali ne.
 • izberemo Izvedi.
 • Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 • kliknemo V redu.

Brisanje

 • izberemo Naprej,
 • označimo osnutke izdanih računov,
 • izberemo Naprej in Izvedi.
 • Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 • kliknemo V redu.
 • program izbriše osnutke izdanih računov (kateri še nimajo številke)

Formiranje ponavljajočih računov 

 • izberemo Naprej,
 •  označimo ponavljajoče račune
 • pišemo; datume računa, datuma zapadlosti, datuma opravljanja, opis zgoraj, 
 • izberemo Izvedi.
 • Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 • kliknemo V redu.
 • program pripravi osnutke računov. 

Več o urejanju ponavljajočih izdanih računih najdete tukaj.

V tem prispevku