Masovno urejanje izdanih računov

V programu lahko masovno izstavljamo, preklicujemo izstavljene izdane račune, tiskamo, brišemo in formiramo ponavljajoče račune.

Tiskanje ni možno samo Izdanih računov z ročnim številčenjem.

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi
 2. V zavihku Masovne obdelave  izbiramo med naslednjimi akcijami:

Izstavljanje

 1. Akcijo izstavljanje izberemo, ko želimo hkrati izstaviti več osnutkov izdanih računov. 
 2. Kliknemo Naprej. 
 3. Na drugem koraku označimo osnutke računov. Pri iskanju si lahko pomagamo z določitvijo filtrov.
 4. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak. 
 5. Preverimo izbrane osnutke izdanih računov in kliknemo Izvedi.
 6. Program izstavi osnutke izdanih računov, ki so ustrezno izpolnjeni in imajo vsaj eno vrstico ter niso označeni kot gotovinski računi.

Izstavljanje in tiskanje

 1. Akcijo Izstavljanje in tiskanje izberemo, ko želimo hkrati izstaviti in natisniti več osnutkov izdanih računov.
 2. Kliknemo Naprej. 
 3. Na drugem koraku označimo osnutke računov. Pri iskanju si lahko pomagamo z določitvijo filtrov.
 4. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak. 
 5. Preverimo izbrane osnutke izdanih računov in kliknemo Izvedi.
 6. Program izstavi osnutke izdanih računov, ki so ustrezno izpolnjeni, imajo vsaj eno vrstico in niso označeni kot gotovinski računi ter pripravi datoteko za tiskanje. 
  • V datoteki ni gotovinskih računov in računov z ročnim številčenjem.

Preklic izstavitve

 1. Akcijo Preklic izstavitve izberemo, ko želimo hkrati več izstavljenim računom preklicati izstavitev.
 2. Kliknemo Naprej.
 3. Na drugem koraku označimo osnutke računov. Pri iskanju si lahko pomagamo z določitvijo filtrov.
 4. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak.  
 5. Preverimo izbrane račune in kliknemo Izvedi.
 6. Program označene izstavljene račune prekliče v osnutek.

Tiskanje (tudi e-računov)

 1. Akcijo Tiskanje izberemo, ko želimo hkrati natisniti več izstavljenih računov. 
 2. Kliknemo Naprej,
 3. Na drugem koraku označimo osnutke računov. Pri iskanju si lahko pomagamo z določitvijo filtrov.
 4. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak. 
 5. Preverimo izbrane račune in kliknemo Naprej.
 6. Če ne želimo natisniti izstavljenih e-računov odstranimo kljukico pri polju Računi, za katere so bili pripravljeni e-računi naj se ne tiskajo.
 7. Izberemo Izvedi.
 8. Program za izdane račune, ki so ustrezno izpolnjeni in imajo vsaj eno vrstico pripravi datoteko za tiskanje.
  V tej datoteki ni računov z ročnim številčenjem, ker teh ni možno natisniti.

Brisanje

 1. Akcijo Brisanje izberemo, ko želimo hkrati izbrisati več osnutkov računov. 
 2. Kliknemo Naprej,
 3. Na drugem koraku označimo osnutke računov. Pri iskanju si lahko pomagamo z določitvijo filtrov.
 4. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak.  
 5. Preverimo izbrane račune in kliknemo Izvedi.
 6. Program izbriše osnutke izdanih računov (kateri še nimajo številke).

Formiranje ponavljajočih računov 

 1. Akcijo Formiranje ponavljajočih računov izberemo, ko želimo pripraviti več osnutkov računov, ki se ponavljajo, to pomeni za istega kupca, z istimi artikli, v istem znesku. Na primer računi za pavšale, vzdrževanja, naročnine, šolnine ipd.
 2. Kliknemo Naprej,
 3. Na drugem koraku označimo račune, ki smo jih določili kot ponavljajoče. Pri iskanju si lahko pomagamo z določitvijo filtrov.
 4. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak.
 5. Preverimo izbrane račune in kliknemo Naprej.
 6. Vnesemo datum računov, datum zapadlosti, datume opravljanja in opis zgoraj. 
 7. Izberemo Izvedi.
 8. Program pripravi osnutke računov. Te najdemo v meniju Poslovanje > Izdani računi, kjer jih po potrebi dodatno uredimo in potrdimo.
V tem prispevku