Masovno urejanje izdanih računov

V programu lahko masovno izstavljamo, preklicujemo izstavljene izdane račune, tiskamo, brišemo in formiramo ponavljajoče račune.

Tiskanje ni možno samo Izdanih računov z ročnim številčenjem.

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi
 2. Na zavihku Masovne obdelave  izbiramo med naslednjimi akcijami:

Izstavljanje

 1. kliknemo Naprej,
 2. označimo osnutke računov 
 3. izberemo Naprej in Izvedi.
 4. Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 5. kliknemo V redu.
  • program izstavil osnutke izdanih računov, ki so ustrezno izpolnjeni, imajo vsaj eno vrstico.

Izstavljanje in tiskanje

 1. kliknemo Naprej,
 2. označimo osnutke računov 
 3. izberemo Naprej in Izvedi.
 4. Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 5. kliknemo V redu.
  • program izstavi osnutke izdanih računov, ki so ustrezno izpolnjeni, imajo vsaj eno vrstico in pripravi datoteko za tiskanje
   Računi z ročnim številčenjem se ne bodo tiskali.

Preklic izstavitve

 1. Kliknemo Naprej,
 2.  označimo potrjeni račun
 3. izberemo Naprej in Izvedi.
 4. Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 5. kliknemo V redu.
  • račun je preklican in dobi status osnutka.

Tiskanje (tudi e-računov)

 1. izberemo Naprej,
 2. na tem koraku poljubno določimo filtre za tiskanje: Kupec, Naslovnik, Analitika, Denarna enota, Številčenje, Številka računa (od -do), Datum, Ponavljajoči račun.
 3. izberemo Naprej, 
 4.  na polju Računi, za katere so bili pripravljeni e-računi naj se ne tiskajo >  določimo ali se bodo e-računi tiskali ali ne.
 5. izberemo Izvedi.
 6. Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 7. kliknemo V redu.
  • program za izdane račune, ki so ustrezno izpolnjeni, imajo vsaj eno vrstico pripravi datoteko za tiskanje
   Računi z ročnim številčenjem se ne bodo tiskali.

Brisanje

 1. izberemo Naprej,
 2. označimo osnutke izdanih računov,
 3. izberemo Naprej in Izvedi.
 4. Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 5. kliknemo V redu.
  • program izbriše osnutke izdanih računov (kateri še nimajo številke)

Formiranje ponavljajočih računov 

 1. izberemo Naprej,
 2.  označimo ponavljajoče račune
 3. pišemo; datume računa, datuma zapadlosti, datuma opravljanja, opis zgoraj, 
 4. izberemo Izvedi.
 5. Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 6. kliknemo V redu.
  • program pripravi osnutke računov. 

Več o urejanju ponavljajočih izdanih računih najdete tukaj.

V tem prispevku