Zbiri po analitikah v prejetih računih

Na prejetem računu lahko določimo:

  • analitiko odhodka in 
  • analitiko obveznosti.

V obeh primerih program zapiše podatke o analitiki na temeljnico, če imamo na kontu obveznosti oziroma na kontu izbranem pri vnosu odhodka določeno, da se analitika lahko vnaša oziroma je njen vnos obvezen.  

Zbire prejetih računov glede na posamezno analitiko pregledujemo v Poslovanje > Prejeti računi > Zbiri. 

Zbiri po analitikah odhodkov

Za knjiženje analitike odhodka izberemo analitiko pri vnosu posameznega odhodku. Vsak odhodek ima lahko svojo analitiko.

V Poslovanje > Prejeti računi > Zbiri > Po analitikah odhodkov prikaže program seznam analitik na odhodkih prejetih računov s podatkom o skupni vrednosti posamezne analitike brez vključenega DDV za tekoče poslovno leto.

Odhodki, ki nimajo določene analitike, so sešteti v postavko Brez analitike. Višja analitika je izpisana poudarjeno. 

Prikaz lahko dodatno omejimo po:

  • analitiki,
  • številčenju,
  • dobavitelju in
  • datumu opravljanja.

S klikom na naziv analitike program izpiše seznam prejetih računov, ki so zajeti v zbiru za posamezno analitiko. Račune lahko podrobneje preverimo s klikom na številko računa.

Zbiri po analitikah obveznosti

Za knjiženje analitike obveznosti izberemo analitiko v glavi prejetega računa. Izberemo lahko eno analitiko za cel račun.

V Poslovanje > Prejeti računi > Zbiri > Po analitikah obveznosti program prikaže seznam analitik na kontih obveznosti s podatkom o skupni vrednosti posamezne analitike z vključenim DDV za tekoče poslovno leto.

Obveznosti, ki nimajo določene analitike, so sešteti v postavko Brez analitike. Višja analitika je izpisana poudarjeno.  Prikaz lahko dodatno omejimo po:

  • analitiki,
  • številčenju,
  • dobavitelju in
  • datumu opravljanja.

S klikom na naziv analitike dobimo seznam prejetih računov, ki so zajeti v zbiru za posamezno analitiko. Račune podrobneje pregledujemo s klikom na številko računa.

V tem prispevku