Sprememba zaposlitve med mesecem za zaposlenega delavca

Navodilo velja za primer, ko se pri zaposlenem med mesecem spremeni zaposlitev iz določenega v nedoločen čas.

  1. Pri obračunu plače program upošteva podatek iz nastavitev šifranta > delavca.
  2. Če ima delavec, v zavihku Podatki za osebne prejemke, v polju Zaposlitev za določen čas vnesen datum do (datum konca zaposlitve za določen čas) in nima vpisanega datuma prekinitve delovnega razmerja, bo program pri obračunu plače upošteval, da se spremenila zaposlitev iz določen čas v nedoločen čas
  3. Če se je delavcu med mesecem spremenila zaposlitev iz določen v nedoločen čas, program upošteva stanje pogodbe o zaposlitvi na prvi dan v mesecu obračuna plače.
V tem prispevku