Knjiženje vrstice na bančnem izpisku v davčne evidence

Nekatere banke za provizijo ne pošiljajo dokumentov, ki bi imeli elemente računa, ki so določeni za potrebe DDV-ja, in jih ne vnašamo preko prejetih računov. 

Program omogoča knjiženje v davčne evidence iz podatkov o plačilu na bančnem izpisku.

Na kontu, na katerega knjižimo strošek provizije, moramo imeti izbrano nastavitev, da se "Stranka lahko vnaša".

 1. Na bančnem izpisku izberemo stranko (banko) v polju Prejemnik/Nalogodajalec.
 2. Vnesemo konto.
 3. Vnesemo znesek.
 4. Kliknemo Shrani vrstico. (če smo izpisek uvažali, so podatki od točke 1 do 4, že izpolnjeni)
 5. Potrdimo bančni izpisek (ob koncu urejanja celotnega bančnega izpiska).
 6. Na potrjenem bančnem izpisku kliknemo na ikono na začetku vrstice, ki predstavlja knjižbo, za katero je potreben vpis v davčne evidence.
 7. S klikom na ikono se odpre osnutek temeljnice prejetega računa s podatki za DDV. 
 8. Kliknemo na ikono za urejanje in preverimo podatke za DDV ter jih po potrebi popravimo oziroma dopolnimo.
  • Na temeljnici vnašamo samo podatke za DDV in ne dodajamo nobenih knjižb.
   Vrednost stroška bo knjižena na temeljnici bančnega izpiska.
 9. Temeljnico potrdimo s klikom na Potrdi.
V tem prispevku