Knjiženje vrstice na bančnem izpisku v davčne evidence

Nekatere banke za provizijo ne pošiljajo dokumentov, ki bi imeli elemente računa, ki so določeni za potrebe DDV-ja, in jih ne vnašamo preko prejetih računov. 

Program omogoča knjiženje v davčne evidence iz podatkov o plačilu na bančnem izpisku.

Na kontu, na katerega knjižimo strošek provizije, moramo imeti izbrano nastavitev, da se "Stranka lahko vnaša".

 1. Na bančnem izpisku izberemo stranko (banko) v polju Prejemnik/Nalogodajalec.
 2. Vnesemo konto.
 3. Vnesemo znesek.
 4. Kliknemo Shrani vrstico.
 5. Potrdimo bančni izpisek (ob koncu urejanja celotnega bančnega izpiska).
 6. Na potrjenem bančnem izpisku kliknemo na ikono na začetku vrstice, ki predstavlja knjižbo, za katero je potreben vpis v davčne evidence.
 7. S klikom na ikono se odpre osnutek temeljnice prejetega računa s podatki za DDV. 
 8. Kliknemo na ikono za urejanje in preverimo podatke za DDV ter jih po potrebi popravimo oziroma dopolnimo.
  • Na temeljnici vnašamo samo podatke za DDV in ne dodajamo nobenih knjižb.
   Vrednost stroška bo knjižena na temeljnici bančnega izpiska.
 9. Temeljnico potrdimo s klikom na Potrdi.
V tem prispevku