Zbiri po dobaviteljih

1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi izberemo zavihek Zbiri > Po dobaviteljih. 

2. Program prikaže seznam dobaviteljev s podatkom o skupni vrednosti prejetih računov za posameznega dobavitelja brez vključenega DDV za tekoče poslovno leto. V zbir so zajeti samo potrjeni računi. 

3. S klikom na posameznega dobavitelja dobimo seznam njegovih prejetih računov, ki jih lahko podrobneje pregledujemo s klikom na številko računa.

4.  Če želimo pregled za druga poslovna leta, prikaz dodatno omejimo z vnosom ustreznih datumov za iskanje.

V tem prispevku