Zbiri po dobaviteljih

Pripomoček Zbiri po dobaviteljih je namenjen prikazu prometa po posameznih dobaviteljih.

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi izberemo zavihek Zbiri > Po dobaviteljih. 
 2. Program prikaže seznam dobaviteljev s podatkom o skupni vrednosti prejetih računov za posameznega dobavitelja brez vključenega DDV za tekoče poslovno leto. V zbir so zajeti samo potrjeni računi. 
 3. Pregled lahko dodatno omejimo z več kriteriji: 
  • posamezni dobavitelj,
  • odhodek,
  • analitika,
  • obdobje datuma opravljanja vnesemo, če želimo pregled za druga poslovna leta.
  • številčenje.
 4. S klikom na naziv posameznega dobavitelja dobimo seznam njegovih prejetih računov, ki jih lahko podrobneje pregledujemo s klikom na številko računa.

V tem prispevku