Vračilo blaga dobavitelju (negativni prejem)

Navodilo velja za vnos vračil blaga dobavitelju in dobropis.

Vnos negativnega prejema

Vračilo blaga dobavitelju vnesemo kot prejem z negativnimi količinami vrnjenih artiklov (negativni prejem).

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge > 
 2. Kliknemo Nov > 
 3. izberemo Prejem.
 4. vse podatke vnesemo enako kot pri običajnem prejemu razen:
 5. za vrnjene artikle vnesemo negativne količine in
 6. v polju Povezava izberemo prvotni prejem tega blaga.
  • Polje Povezava program prikaže, ko vnesemo negativno količino za določen artikel.
  • Vnos povezave na prvotni prejem ni obvezen, lahko tudi ročno vnesemo negativno vrednost.
  • Na negativnem prejemu (vračilu blaga dobavitelju) lahko povežemo več originalnih prejemov.
  • Povežemo lahko prejeme, ki so vneseni po datumu zadnje inventure oz. po datumu zadnjega začetnega stanja.
 7. Kliknemo na Shrani.
 8. Po vnosu vseh artiklov, ki jih vračamo, potrdimo negativni prejem s klikom na Potrdi.

Povezave na prvotni prejem program ne prikaže samo v primeru, da je bil prejem v preteklem poslovnem letu ali v prejšnjem programu. V tem primeru negativni prejem vežemo na začetno stanje tekočega leta oz. vnesem ročno negativno vrednost.

Vnos dobropisa za vrnjene artikle dobavitelju

Če smo že prejeli prejeti račun za artikle iz prvotnega prejema, potem poknjižimo tudi prejeti dobropis za vrnjene artikle dobavitelju. 

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi >
 2. Kliknemo Nov > vnesemo glavo računa (dobropisa) in negativni znesek.
 3. Nato dodamo Nov odhodek z vrsto odhodka > Zaloga. 
  • Program samodejno predlaga konto 5009 - prehodni konto
  • Pri polju prejem izberemo predhodno vnesen z negativni prejem.
 4. Nazadnje račun (dobropis) potrdimo.
V tem prispevku