Podatki zajeti v RP-O pod polje B

Pri dobropisih, ki se nanašajo na dobave iz preteklih obdobij in so izdani v skladu (oproščen po 1. točki 46. čl. ZDDV),  po izdaji dobropisa vnesemo tudi datum popravka, da bo pravilno upoštevan na Rekapitulacijskem poročilu v polje B obrazca RP-O.

 

Zapis v davčne evidence

1. Po izstavitvi dobropisa kliknemo na temeljnico dobropisa 

2. Izberemo Uredi> 

3. Na začetku vrstice podatkov za DDV, kliknemo  ikono  (svinčnik) za urejanje, 

4. Vnesemo Datum popravka.

4. Nato kliknemo Shrani.

 

Kaj program pripravi?

Dobropis bo s popravkom zajet v RP-O na datum vnosa.

V tem prispevku