Podatki zajeti v RP-O pod polje B

Pri dobropisih, ki se nanašajo na dobave iz preteklih obdobij in so izdani v skladu (oproščen po 1. točki 46. čl. ZDDV),  po izdaji dobropisa vnesemo tudi datum popravka, da bo pravilno upoštevan na Rekapitulacijskem poročilu v polje B obrazca RP-O.

Zapis v davčne evidence

  1. Po izstavitvi dobropisa kliknemo na temeljnico dobropisa,
  2. nato kliknemo Uredi,
  3. Na začetku vrstice podatkov za DDV, kliknemo ikono(svinčnik) za urejanje, 
  4. vnesemo Datum popravka,
  5. nato kliknemo Shrani DDV in
  6. nazadnje kliknemo še Shrani temeljnico.

Kaj program pripravi?

Popravek dobropisa za pretekla obdobja bo zajet v RPO obrazcu v stolpec B - Popravki podatkov o dobavah za pretekla obdobja.

V tem prispevku