Podatki zajeti v RP-O pod polje B

Pri dobropisih, ki se nanašajo na dobave iz preteklih obdobij in so izdani v skladu (oproščen po 1. točki 46. čl. ZDDV),  po izdaji dobropisa vnesemo tudi datum popravka, da bo pravilno upoštevan na Rekapitulacijskem poročilu v polje B obrazca RP-O.

Zapis v davčne evidence

1. Po izstavitvi dobropisa kliknemo na temeljnico dobropisa 

2. Izberemo Uredi> 

3. Na začetku vrstice podatkov za DDV, kliknemo  ikono  (svinčnik) za urejanje, 

4. Vnesemo Datum popravka.

5. Nato kliknemo Shrani.


Kaj program pripravi?

Popravek dobropisa za pretekla obdobja bo zajet v RPO obrazcu v stolpec B - Popravki podatkov o dobavah za pretekla obdobja.

V tem prispevku