Podatki za obračun DDV po posebni unijski ureditvi VEM (OSS)

Pri izdaji računa končnemu potrošniku v drugo državo članico program pripravi temeljnico z ustreznimi knjižbami v obračun DDV v sistemu OSS. Po novem pa pripravi tudi:

  • zbir podatkov za obračun DDV v sistemu OSS, 
  • temeljnico tečajnih razlik za OSS in
  • pregled knjižb za obračun DDV v sistemu OSS.

Obračun DDV v sistemu OSS

Če imamo aktivirano nastavitev obračun DDV v sistemu OSS, program v meniju Knjigovodstvo > Obračun DDV pri vnosu novega obračuna DDV samodejno pripravi tudi Obračun DDV v sistemu OSS. 

Za potrebe poročanja je na preglednici izpisan znesek osnove in DDV glede na državo kupca, stopnjo DDV in vrsto dobave (blago ali storitev). Podatke obračuna DDV v sistemu OSS ročno vnesemo na spletni portal eDavki.

 

Več o obračunu DDV v sistemu OSS preberite tukaj.

Obračun tečajnih razlik za OSS

Program samodejno pripravi tudi temeljnico tečajnih razlik za odprte postavke do končnih potrošnikov v drugih državah članicah, če je tečaj na dan priprave obračuna DDV v sistemu OSS različen od tečaja, ki je veljal na dan izstavitve posameznega računa. 

Več o obračunu tečajnih razlik za OSS preberite tukaj.

Pregled knjižb za obračun DDV v sistemu OSS

Program omogoča tudi pregled knjižb za obračun DDV v sistemu OSS

S klikom na Knjižbe za obračun DDV v sistemu OSS lahko na enostaven način preverimo katere knjižbe izdanih računov in morebitne temeljnice tečajnih razlik so vključene v posamezen obračun DDV v sistemu OSS. 


Knjižbe za obračun DDV v sistemu OSS pa lahko pregledujemo tudi v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Knjižbe, kjer se omejimo po datumu temeljnice, po želji tudi po datumu za DDV in označimo poje Knjižbe za obračun DDV v sistemu OSS. Program bo na preglednici prikazal knjižbe izdanih računov po posebni ureditvi DDV (OSS) in knjižbe temeljnice tečajnih razlik za OSS.

Več o pregledu knjižb za obračun DDV v sistemu OSS preverite tukaj

V tem prispevku