Izvoz izpiskov iz bančnega programa in uvoz v Minimax

Izvoz izpiskov iz bančnega programa

Navodilo velja za uporabnike bank, ki imajo možnost izvoza izpiskov (po standardu ISO SEPA – xml).

Pred prvim izvozom izpiskov iz bančnega programa, uredimo v bančnem programu parametre izvoza za bančne izpiske glede na enega od treh podatkovnih standardov.

 1. Preverimo nastavitve za izvoz izpiskov.
 2. V bančnem programu izberemo Izpiski.
 3. Označimo izpiske, ki jih želimo izvoziti.
 4. V spodnjem meniju izberemo Izvoz.
 5. Shranimo datoteko z izpiski na namizje.
 6. Datoteko z izpiski nato uvozimo v Minimax.

Uvoz izpiskov v Minimax

Glavni prednosti uvoza bančnih izpiskov v Minimax sta zmanjšana možnost napak pri vnosu podatkov in prihranek časa.

Uvozijo se naslednji podatki:

 • datum izpiska, transakcijski račun, številka izpiska, opis,
 • vse vrstice izpiska z zneski v breme ali dobro,
 • če v bančni program uvažamo plačilne naloge, pripravljene v Minimaxu, pri postavkah program zapiše tudi referenca nalogodajalca.

Pri uvozu izpiskov iz bančnega programa v Minimax program na podlagi sklica prepozna postavko in predlaga, kako naj bi se zaprla (povezava na izdani ali prejeti račun) oziroma knjižila (na primer konto pri plačah, prispevkih zasebnika in drugih osebnih prejemkih).

Program ob uvozu bančnih izpiskov preverja tudi:

 • ujemanje po sklicu in točnosti zneska
 • dodatno še po odprti postavki ter prejemniku oziroma nalogodajalcu.

Če ne najde ujemanja, na vrstici predlaga prehodni konto 1109, zato pred potrditvijo izpiska ročno izberemo ustrezni konto

Minimax omogoča uvoz izpiskov iz bančnih programov po standardu ISO SEPA – XML (eden ali več izpiskov naenkrat).

V tem prispevku