Neplačana odsotnost za cel mesec

Obračun neplačane odsotnosti za cel mesec znotraj Minimaxa ni možno izvesti, ker se izračunani prispevki iz bruto plače ne morejo iz ničesar kriti. 


1. V meniju Plače > obračun Plač.

2. Na drugem koraku obračuna plače vnesemo vrsto izplačila > neplačana odsotnost in vpišemo ure za cel mesec. 

  • program samodejno zmanjša ure rednega dela.

3. Nato dodamo vrsto izplačila > druga dela , kjer vnesemo znesek, ki pokrije prispevke iz neplačane odsotnosti, ter v opis vpišemo poljubno besedilo. 

4. Obračun zaključimo.


Prispevki, ki jih obračunajmo od neplačane odsotnosti so:

  • prispevek za PIZ iz in na bruto plačo,
  • prispevek za starševsko varstvo iz in na bruto plačo,
  • prispevek za zdravstveno varstvo iz in na bruto plačo.
V tem prispevku