Neplačana odsotnost za cel mesec

Obračun neplačane odsotnosti za cel mesec v Minimaxu ni možno izvesti, ker se izračunani prispevki iz bruto plače ne morejo iz ničesar kriti. 

  1. V meniju Plače > obračun Plač.
  2. Na drugem koraku obračuna plače vnesemo vrsto izplačila > neplačana odsotnost in vpišemo ure za cel mesec. 
    • Program samodejno zmanjša ure rednega dela.
  3. Nato dodamo vrsto izplačila > druga dela, kjer vnesemo samo znesek, ki pokrije prispevke iz neplačane odsotnosti in v opis vpišemo poljubno besedilo.  (neto izplačilo naj bo 0,00€)
  4. Obračun zaključimo.

Prispevki, ki jih obračunamo od neplačane odsotnosti so:

  • prispevek za PIZ iz in na bruto plačo,
  • prispevek za starševsko varstvo iz in na bruto plačo,
  • prispevek za zdravstveno varstvo iz in na bruto plačo.
V tem prispevku