Masovne obdelave v zalogah

V Zalogah lahko promete masovno urejamo.


1. V meniju Poslovanje > Zaloge > Masovne obdelave.

2. Program ponudi naslednje akcije:

  • Brisanje > program bo izbrisal promete, ki so v osnutku.
  • Potrjevanje > program bo potrdil promete v osnutku.
  • Preklic izstavitve > program bo preklical potrjene promete v osnutke.
  • Kopiranje v izdane račune > program bo izdaje kopiral v osnutke izdanih računov.
  • Tiskanje > program bo v odloženih delih pripravil pdf. datoteko, ki jo nato odpremo in natisnemo.

3. Izberemo akcijo in kliknemo Naprej > na naslednji korak.

4. Izbor vrstic > Program prikaže vse promete. Izberemo (dodamo kljukice) promete, ki jih bomo urejali. Nadaljujemo s klikom > Naprej

5. Pregled izbranih vrstic >  Program prikaže izbrane promete.

  • Na tem koraku, v kolikor nismo izbrali vseh prometov, se lahko vrnemo nazaj na prehodni korak, kjer lahko odstranimo ali dodamo nove promete, nato se pomaknemo Naprej.

 6. Izvajanje in poročilo > Na zadnjem koraku program obvesti o obdelanih, napačnih oziroma neobdelanih prometih.

 

V tem prispevku