Masovne obdelave v zalogah

V Zalogah lahko promete masovno urejamo.

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge > Masovne obdelave.
 2. Program ponudi naslednje akcije:
  • Brisanje > program bo izbrisal promete, ki so v osnutku.
  • Potrjevanje > program bo potrdil promete v osnutku.
  • Preklic izstavitve > program bo preklical potrjene promete v osnutke.
  • Kopiranje v izdane račune > program bo izdaje kopiral v osnutke izdanih računov.
  • Tiskanje > program bo v odloženih delih pripravil pdf. datoteko, ki jo nato odpremo in natisnemo.
 3. Izberemo akcijo in kliknemo Naprej > na naslednji korak.
 4. Izbor vrstic > Program prikaže vse promete. Izberemo (dodamo kljukice) promete, ki jih bomo obdelovali. Nadaljujemo s klikom > Naprej
 5. Pregled izbranih vrstic >  Program prikaže izbrane promete.
  • Na tem koraku, v kolikor nismo izbrali vseh prometov, se lahko vrnemo nazaj na prehodni korak, kjer lahko odstranimo ali dodamo nove promete,
 6. nato kliknemo Izvedi. 
 7. Program vpraša. "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati? 
  • Če tega opozorila ne želimo več prikazovati, dodamo kljukico: Ne opozarjaj več.
 8. Izberemo V redu.
 9. Izvajanje in poročilo > Na zadnjem koraku program obvesti o obdelanih, napačnih oziroma neobdelanih prometih ali pripravi ustrezne datoteke.
V tem prispevku