Plačilne liste v tujem jeziku

Navodilo velja za vnos in tiskanje plačilne listine v tujem jeziku.

V programu Minimax izpišemo plačilne liste v več tujih jezikih:

  • angleški,
  • nemški,
  • srbski,
  • hrvaški,
  • italijanski,
  • madžarski jezik.

 Izpišemo plačilno listo za posameznega delavca ali vse delavce skupaj.

 

Vnos novega izpisa plačilne liste z izbiro jezika

1. Izberemo gumb Nastavitve  .

2. Kliknemo na Izpisi.

3. Nov izpis pripravimo s klikom na gumb + Nov.

4. Program odpre nov izpis, kjer izberemo v polju Vrsta izpisa > Plače - plačilna lista.

5. V polju Jezik izberemo jezik med šestimi različnimi jeziki. Z izbiro jezika program samodejno prevede besedilo v izbranem jeziku.

  • Vnesemo lahko več izpisov plačilne liste, pri vsakemu izpisu izberemo svoj jezik.

 

 

Izbira jezika pri obračunu plače

Pri obračunu plače lahko izberemo izpis plačilne liste v različnih jezikih, za posameznega delavca.

1. V meniju Plače > Obračun plač zaključimo obračun plače.

2. Po zaključenem obračunu plače program ponudi gumb Dodatne plačilne liste.

3. Na spustnem seznamu izberemo želen jezik.

4. Program samodejno pripravi in odpre preveden dokument.

 

V tem prispevku