Novosti verzije 10. oktober 2021 (video)

Vsebina:

 • 0:23         Obdavčen prevoz na delo (Uredba po 1.9.2021)
 •  3:34         Opomba na obračunu plače delavca
 •  4:13         Cena za kilometer prevoza na delo
 •  4:49         Povračilo stroškov prehrane samo ob vneseni cene prehrane na dan
 •  5:24         Izpis analitike na plačilni listi
 •  6:00         Podatki za obračun DDV po posebni unijski ureditvi
 •  8:43         Prenovljen nabiralnik
 • 11:25        Način plačila pri knjiženju predplačila na dnevnem iztržku
 • 12:47        Masovno urejanje šifranta strank
 • 13:26        Prikaz razlike v ceni v vrednosti in odstotku
 • 14:00        Vnos serije in skladišča na delovnem nalogu
 • 15:02        Vnos popusta na izdanih naročilih
 • 15:59        Prikaz končne cene s popustom v cenikih
 • 16:25        Zaključek poslovnega leta sredi leta zaradi zaprtja dejavnosti
V tem prispevku