Dnevnik knjiženja

Dnevnik knjiženja je namenjen pregledu knjiženj po različnih temeljnicah, ki smo ga opravili v nekem obdobju.

Dnevnik knjiženja

 1. V meniju Dvostavno knjigovodstvo > izberemo Dnevnik
 2. Najprej določimo pogoje za izpis dnevnika knjiženja
  • Temeljnice od … do: izberemo obdobje temeljnic (podatek je obvezen).
  • Knjižene od: Po potrebi omejimo datum knjiženja.  
  • Vrsta temeljnice: Če izberemo vrsto temeljnice, bodo na izpisu prikazane knjižbe samo za to vrsto temeljnice, sicer pustimo polje prazno.
 3. Samo potrjene: na izpisu bodo samo potrjene temeljnice. Če izbire ne označimo s kljukico, bodo na izpisu tudi knjižbe iz osnutkov temeljnic.
 4. Podatki o knjiženju: na izpisu bodo podatki o uporabniku, ki je določeni podatek vpisal, ter datum in čas vknjižbe. V primeru, da je bil nek podatek spremenjen, bo na izpisu tudi uporabnik, ki je podatek popravil, ter datum in čas spremembe. Če izbire ne označimo s kljukico, teh podatkov na izpisu ne bo.
 5. Vpisal/popravil: če izberemo prikaz podatki o knjiženju, imamo možnost izpis omejiti po posameznih uporabnikih, ki so podatke vpisali ali popravili. Če pustimo polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse uporabnike.

Izberemo lahko dva izpisa:

 • Natisni dnevnik temeljnic:  izpiše kronološki pregled knjiženja po posameznih temeljnicah.  
 • Natisni dnevnik obdobja: izpiše  kronološki pregled posameznih knjižb v določenem obdobju.

Program pripravi PDF dokument, ki ga shranimo ali natisnemo.

V tem prispevku