Vrstice plač - preglednica in izvoz podatkov

Na vrsticah pregledujemo zbirne podatke o obračunanih plačah po delavcih v določenem časovnem obdobju.

To je pripomoček za kontrolo podatkov obračunov plač in izvoz ter dodatno obdelavo podatkov.

 1. V meniju Plače > Obračun plač 
 2. izberemo zavihek Vrstice.
 3. Podatke za prikaz lahko omejimo z izbiro naslednjih filtrov: 
  • Delavec: če iz spustnega seznama izberemo delavca, bodo prikazani podatki samo za tega delavca. Če pustimo polje prazno, bodo prikazani podatki za vse delavce.
  • Skupina izplačila: če iz spustnega seznama izberemo določeno skupino izplačila (boleznine, bonitete, dodatki, nadomestila, odtegljaji, povračila....) bodo prikazani podatki samo za izbrano skupino. Če pustimo polje prazno, bodo prikazani podatki za vse skupine izplačil.
  • Vrsta izplačila: če iz spustnega seznama izberemo določeno vrsto izplačila (boleznine do 30 dni, bolezen do 90dni,...) bodo prikazani podatki samo za izbrano vrsto. Če pustimo polje prazno, bodo prikazani podatki za vse vrste izplačil.
  • Datum obračuna od … do: omejimo prikaz podatkov glede na datum obračuna plač.
  • Datum izplačila od ..do: omejimo prikaz podatkov glede na datum izplačila plač.
  • Analitika: če iz spustnega seznama izberemo analitiko, bodo prikazani podatki samo za plače, ki imajo knjiženo izbrano analitiko. Če polje pustimo prazno, bodo prikazani podatki za vse analitike.
  • S klikom na Najdi program pripravi v preglednici zbirne podatke o vrstah izplačil glede na izbrane pogoje.
 4. Zatem podatke izvozimo v excel preglednico kjer nadalje obdelujemo podatke.
V tem prispevku