Obračun plače za napotenega delavca (videoposnetek)

V videoposnetku je prikazano kako obračunamo plačo delavcu napotenemu na delo v tujino.

V tem prispevku