Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb

Navodilo velja za obračun plače, kjer uveljavljamo ugodnosti iz mednarodnih pogodb. 

 Ugodnosti lahko koristimo na dva načina in sicer: 

 

Davek plačan v tujini

Pri obračunu plače na drugem koraku izberemo vrsto izplačila Davek plačan v tujini, ki omogoča, da pri obračunu plače, upoštevamo odbitek davka plačanega v tujini.

 

Kaj program pripravi?

Program v tem primeru odšteje znesek davka, ki je vpisana pri vrsti izplačila Davek plačan v tujini od dohodnine, ki je izračunana v skladu s slovensko zakonodajo. 

  • Če je vpisan znesek manjši od zneska dohodnine, ki ga izračuna program, se upošteva dejansko vpisan znesek. 
  • V primeru, ko je vpisan znesek večji od zneska dohodnine, ki ga izračuna program,  kot odbitek upošteva dejansko obračunano dohodnino.

 

Oprostitev davka - mednarodne pogodbe

 Za ureditev nastavitev te oprostitve, imamo dve možnosti:

 

Uredimo nastavitve prek delavca:

1. V meniju Šifranti > Delavci

2. pri izbranem delavcu - nerezidentu,

3. na zavihku > Podatki za osebne prejemke,

4. dodamo kljukico na polju Oprostitev davka – mednarodne pogodbe

5. in vpišemo Odstotek davka in številko odločbe.

  • Če je v polju > Odstotek davka vpisan odstotek, bo dohodnina obračunana po stopnji, ki je vpisana .
  • Če je v polju > Odstotek davka vpisan odstotek 0,00, dohodnina ne bo obračunana.

6. Shranimo.

 

 

Uredimo nastavitve prek obračuna

1. V meniju Plače > obračun plač> 

2. na drugem koraku obračuna,

3. izberemo vrsto izplačila Redno delo - napoteni delavci,

4. dodamo kljukico v polju Oprostitve davka-mednarodne pogodbe in

5. vnesemo številko odločbe oz potrdila.

 

 

  • Izplačila, ki imajo označeno Oprostitev davka – mednarodne pogodbe se ne vštevajo v osnovo za dohodnino, ki se računa po lestvici.
  • V kolikor je takšnih vrstic več, se v REK obrazcu  številke odločb izpišejo v polju D11.

 

6. Pri vrsti izplačila > Napoteni delavci – dodatek za delo v tujini izberemo :

  • Ni v okviru napotitve > v tem primeru bo program upošteval znesek v osnovo za dohodnino.
  • Napotitev po pogodbi > v tem primeru program ne bo upošteval zneska v osnovo za dohodnino.

Pri dodatku za delo v tujini tudi velja, da se prispevki ne obračunajo. 

 Kaj program pripravi? 

Številke odločb program zapiše v analitični del REK obrazca za napotene delavce v polje D11.

V tem prispevku