Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb

Navodilo velja za obračun plače, kjer uveljavljamo ugodnosti iz mednarodnih pogodb. 

Ugodnosti lahko koristimo na dva načina, in sicer: 

Davek plačan v tujini

Vrsta izplačila Davek plačan v tujini omogoča, da pri obračunu plače upoštevamo odbitek davka plačanega v tujini.

 1. V meniju Plače > Obračun plač pripravimo obračun nove plače.
 2. Pri obračunu plače, na drugem koraku izberemo delavca.
 3. Kliknemo Uredi.
 4. Izberemo vrsto izplačila Davek plačan v tujini.
 5. Vnesemo znesek davka.
 6. V polju opis vpišemo poljubno besedilo.
 7. Kliknemo Potrdi.

Kaj program pripravi?

Znesek davka plačanega v tujini je informativno prikazan na obračunskem listu in ne spreminja neto vrednosti.

Odbitek davka plačanega v tujini je obračunan v skladu s slovensko zakonodajo. Odbitek davka plačanega v tujini je povezan z vrednostjo akontacije dohodnine obračunane pri plači:

 • Če je vpisan znesek davka plačnega v tujini manjši od zneska akontacije dohodnine, ki ga izračuna program, se upošteva dejansko vpisan znesek. 
 • V primeru, ko je vpisan znesek davka plačanega v tujini večji od zneska akontacije dohodnine, ki ga izračuna program, program upošteva odbitek do zneska obračunane dohodnine.

Oprostitev davka - mednarodne pogodbe

 Za nastavitev te oprostitve uredimo na nastavitve pri delavcu in na obračunu plače.

Nastavitve na delavcu

 1. V meniju Šifranti > Delavci izberemo delavca.
 2. Kliknemo na Uredi.
 3. Preverimo ali imamo na zavihku Osnovni podatki, v polju Država rezidentstva izbrano tujo državo.
 4. Na zavihku Podatki za osebne prejemke, v razdelku Podatki za dohodnino, dodamo kljukico pri polju Oprostitev davka – mednarodne pogodbe.
 5. Vpišemo Odstotek davka.
  • Če je v polju Odstotek davka vpisan odstotek, bo dohodnina obračunana po stopnji, ki je vpisana .
  • Če je v polju Odstotek davka vpisan odstotek 0,00, dohodnina ne bo obračunana.
 6. Vnesemo številko potrdila oz. odločbe.
 7. Vnos podatkov shranimo. 

Obračun plače z oprostitvijo davka iz mednarodnih pogodb

 1. V meniju Plače > Obračun plač s klikom na Nova plača vnesemo nov obračun plače.
 2. Na drugem koraku obračuna izberemo delavca.
 3. Kliknemo Uredi.
 4. V polju Vrsta izplačila izberemo Redno delo - napoteni delavci.
 5. Vnesemo podatke (število enot, znesek za enoto, odstotek ter datume obdobja napotitve).
 6. Dodamo kljukico v polju Oprostitve davka - mednarodne pogodbe.
  • Izplačila, ki imajo označeno Oprostitev davka – mednarodne pogodbe se NE vštevajo v osnovo za dohodnino, ki se računa po lestvici.
 7. Vnos podatkov potrdimo.
 8. Pri vrsti izplačila Napotitev – dodatek za delo v tujini izberemo :
 • Ni v okviru napotitve > v tem primeru bo program upošteval znesek v osnovo za dohodnino.
 • Napotitev po pogodbi > v tem primeru program ne bo upošteval zneska v osnovo za dohodnino.
  • Pri dodatku za delo v tujini tudi velja, da se prispevki ne obračunajo. 

Kaj program pripravi?

Program Izplačila, ki imajo označeno Oprostitev davka – mednarodne pogodbe NE všteva v osnovo za dohodnino, ki se računa po lestvici. Številke odločb program zapiše v analitični del REK obrazca za napotene delavce v polje D11.

V tem prispevku