Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb

Navodilo velja za obračun plače, kjer uveljavljamo ugodnosti iz mednarodnih pogodb. 

Ugodnosti lahko koristimo na dva načina, in sicer: 

Davek plačan v tujini

Vrsta izplačila Davek plačan v tujini omogoča, da pri obračunu plače upoštevamo odbitek davka plačanega v tujini.

 1. V meniju Plače > Obračun plač pripravimo obračun nove plače.
 2. Pri obračunu plače, na drugem koraku izberemo delavca.
 3. Na obračunu plače delavca Dodamo obračunsko vrstico.
 4. Izberemo vrsto izplačila Davek plačan v tujini.
  • Po želji popravimo Opis.
  • Vnesemo znesek davka.
  • Kliknemo Potrdi

Kaj program pripravi?

Znesek davka plačanega v tujini je informativno prikazan na obračunskem listu in ne spreminja neto vrednosti.

Odbitek davka plačanega v tujini je obračunan v skladu s slovensko zakonodajo. Odbitek davka plačanega v tujini je povezan z vrednostjo akontacije dohodnine obračunane pri plači:

 • Če je vpisan znesek davka plačnega v tujini manjši od zneska akontacije dohodnine, ki ga izračuna program, se upošteva dejansko vpisan znesek
 • V primeru, ko je vpisan znesek davka plačanega v tujini večji od zneska akontacije dohodnine, ki ga izračuna program, program upošteva odbitek do zneska obračunane dohodnine.

Oprostitev davka - mednarodne pogodbe

 Za uveljavljanje te oprostitve uredimo na nastavitve pri delavcu in na obračunu plače.

Nastavitve na delavcu

 1. V meniju Šifranti > Delavci izberemo delavca.
 2. Preverimo ali imamo na zavihku Osnovni podatki, v polju Država rezidentstva izbrano tujo državo.

Obračun plače z oprostitvijo davka iz mednarodnih pogodb

 1. V meniju Plače > Obračun plač s klikom na Nova plača vnesemo nov obračun plače.
 2. Na drugem koraku obračuna izberemo delavca.
 3. Na obračunu plače delavca s klikom na v novem zavihku vnesemo novo obdobje
 4. Program odpre okno za nastavitev obračuna novega obdobja - obdobja napotitve:
  • Datum > vnesemo obdobje napotitve znotraj meseca obračuna plače.
  • Označimo polje Napotitev na delo v tujino.
  • Vnesemo Zaporedno številko meseca napotitve.
  • Pri polju Uveljavljanje mednarodnih pogodb glede dohodnine dodamo kljukico in vpišemo:
   • Odstotek dohodnine. 
    • Program v obdobju (zavihku) napotitve obračuna dohodnino po stopnji, ki je vpisana. 
    • Če vpišemo odstotek 0,00,  dohodnina obdobju (zavihku) napotitve ne bo obračunana.
   • Številko potrdila oziroma odločbe na podlagi katerega uveljavljamo ugodnost.
  • Kliknemo Potrdi.
 5. Program porazdeli obračunske vrstice na dve obdobji, na obdobje dela doma in na obdobje napotitve.
 6. Znotraj zavihka Napotitev nadaljujemo z obračunom plače napotenega delavca. Obračunske vrstice in obračunske podatke, ki so v okviru napotitve, urejamo kot pri običajnem obračunu plače.

Kaj program pripravi?

Program izplačila v zavihku napotitev, ki imajo označeno nastavitev za uveljavljenje ugodnosti iz mednarodnih pogodb glede dohodnine, NE všteva v osnovo za dohodnino, ki se računa po lestvici. V zavihku napotitev program obračuna dohodnino glede na vpisan odstotek.

Na REK-O obrazcu, v analitičnem delu, program označi uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb v polju D11 in vpiše odstotek glede na dejanske podatke dohodnine ter številko odločbe/potrdila davčnega organa, na podlagi katerega ugodnost uveljavljamo.

Če pa delavec del meseca opravlja delo v tujini in uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb ter del meseca v Sloveniji, mora delodajalec predložiti ločen REK obrazec za čas dela v tujini in čas dela v Sloveniji. Zato program skladno z veljavno zakonodajo pripravi dva REK-O obrazca:

 • REK-O za 1001 Plača in nadomestila plače in 
 • REK-O za 1001 Plača in nadomestila plače (D11), kjer v analitičnem delu izpolni polja D11.
V tem prispevku