Zbiri po kupcih

Zbir po kupcih je pregled prodaje po posameznih kupcih v izdanih računih.

  • V meniju  Poslovanje > Izdani računi.
  • kliknemo Zbiri > Po kupcih: v zbir so zajeti samo potrjeni računi

 

Na seznamu je prikaz vseh kupcev, iz izdanih računih, z zbirnim podatkom o vrednosti izdanih računov brez DDV, za posameznega kupca.

Pregled lahko dodatno omejimo z več kriteriji: 

  • posamezni kupec
  • artikel
  • analitika
  • datumsko obdobje
  • Številčenje

S klikom na posamezno stranko dobimo pregled izdanih računov za kupca. 

 

V tem prispevku