Zbiri po kupcih

Pripomoček Zbir po kupcih je namenjen pregledu prodaje po posameznih kupcih.

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi
 2. izberemo zavihek Zbiri > Po kupcih.
 3. Program prikaže seznam vseh kupcev iz izdanih računih z zbirnim podatkom o vrednosti izdanih računov brez DDV za posameznega kupca. V zbir so zajeti samo potrjeni računi.
 4. Pregled lahko dodatno omejimo z več kriteriji: 
  • posamezni kupec,
  • artikel,
  • analitika,
  • blagovna skupina (polje je prikazano, če imamo v Šifrantu > artiklov > blagovne skupine, vneseno vsaj eno blagovno skupino)
  • obdobje datuma opravljanja,
  • številčenje.
 5. S klikom na posameznega kupca dobimo pregled izdanih računov za izbranega kupca. 
V tem prispevku