Izdan račun z upoštevanim delnim predplačilom (avansom)

Navodilo velja za primer izstavitve računa z upoštevanjem delnega predplačila.

  1. V meniju Poslovanje > Izdani računi >
  2. Nov > najprej vnesemo vrstico z artiklom kot pri običajnem računu
  3. in shranimo vrstico,
  4. nato izberemo tip artikla Predplačilo, 
  5. vnesemo negativno količino (predznak -) > vrednost z DDV-jem pa je vrednost prejetega predplačila.

Kaj program pripravi?

Na računu bo prikazana celotna vrednost računa, upoštevano bo predplačilo in razlika za plačilo. Na podlagi takega vnosa program pripravi temeljnico z razknjižbo predplačila (avansa).

V tem prispevku