Plačilni nalogi - obveznosti do delavcev

Če imamo v nastavitvah za določeni konto označeno, da se delavec lahko vnaša ali da je vnos delavca obvezen, so na tem kontu knjižbe vezane na delavca. Pri knjiženju določenih obveznosti do delavcev (materialni stroški, potni stroški), program ne pripravi samodejno plačilnih nalogov. V teh primerih izdelamo plačilne naloge z obveznostjo do delavca sami.


1. V meniju Banka > Plačilni nalogi s klikom na Obveznosti do delavcev dobimo pregled salda po kontih in po delavcih.

2. V polje Za obračun vpišemo znesek, ki ga želimo izplačati posameznemu delavcu.  

  • Če želimo izplačati vsem delavcem, kliknemo Predlagaj izplačilo vsem.  Program skupno obveznost na kontu prenese v polje Za obračun.  Predlagane zneske lahko popravimo. 

3. S klikom na Shrani program pripravi plačilne naloge za tiste delavce, kjer je znesek za obračun večji od nič.

V tem prispevku