Plačilni nalogi - obveznosti do delavcev

Če imamo v nastavitvah za določeni konto označeno, da se delavec lahko vnaša ali da je vnos delavca obvezen, so na tem kontu knjižbe vezane na delavca. Pri knjiženju določenih obveznosti do delavcev (materialni stroški, potni stroški), program ne pripravi samodejno plačilnih nalogov. V teh primerih izdelamo plačilne naloge z obveznostjo do delavca sami.

Navodilo velja za pripravo plačilnih nalogov za plačilo obveznosti do delavcev.

  1. V meniju Banka Plačilni nalogi,
  2. kliknemo Obveznosti do delavcev,
  3. dodamo kljukico pred delavce, katerim bomo pripravili plačilne naloge in po potrebi uredimo zneske za izplačilo,
  4. nadaljujemo na naslednji korak s klikom na Naprej,
  5. nato kliknemo Izvedi. 
  6. Program vpraša. "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
  7. Izberemo V redu.
  8. Program pripravi plačilne naloge na osnovni preglednici neplačanih nalogov, kjer jih lahko urejamo, kopiramo, izvozimo v spletno banko ali natisnemo.
V tem prispevku