Dohodnina

Navodilo velja za pripravo podatkov, obvestil in datoteke za dohodnino.

Pripravimo lahko podatke za poročanje FURS-u (upoštevane olajšave za vzdrževane družinske člane) in tiskamo obvestila delavcem o obračunani akontaciji dohodnine za leto.

1. V meniju  Plače > izberemo Dohodnina.

2. Izberemo leto za katerega pripravljamo podatke,

3. kliknemo Najdi,

4. nato kliknemo še Prenos iz plač in DOP

Če smo podatke enkrat že prenesli iz plač in drugih osebnih prejemkov (oziroma smo jih ročno vnesli) in želimo prenos ponoviti, program ponudi dve možnosti:

  • Pobriši (program pobriše prej prenesene in ročno vnesene podatke)
  • Dodaj (program doda podatke, ki še niso bili preneseni)

4. V tabeli  so zbrani podatki o dohodkih po posameznih vrstah za izbrano leto.

 

Ročni vnos podatkov

Ročno vnašamo običajno podatke za dohodke, ki niso bili obračunani v programu Minimax

1. Kliknemo Nov (na ta način lahko vnesemo novo vrstico).

2. Izberemo delavca 

  • Če delavec ni vnesen v šifrantu delavcev, lahko podatke vnesemo tudi neposredno v polja.

3. Vnesemo podatke za dohodnino. 

4. Kliknemo Shrani oziroma Shrani in nov, če želimo nadaljevati z ročnim vnosom podatkov.

 

Obvestila delavcem

Obvestila delavcem o obračunani akontaciji dohodnine pripravimo s klikom na Tiskanje obvestila.

 

V tem prispevku