Dohodnina

Navodilo velja za pripravo podatkov, obvestil in datoteke za dohodnino.

Pripravimo lahko podatke za poročanje FURS-u (upoštevane olajšave za vzdrževane družinske člane) in tiskamo obvestila delavcem o obračunani akontaciji dohodnine za leto.

1. V meniju  Plače > izberemo Dohodnina.

2. Najprej izberemo leto za katerega pripravljamo podatke

3. in kliknemo Najdi,

4. nato kliknemo Prenos iz plač in DOP

5. program bo prikazal tabelo z zbranimi podatkih o delavcih in njihovih dohodkih.

Če smo podatke enkrat že prenesli iz plač in drugih osebnih prejemkov (oziroma smo jih ročno vnesli) in želimo prenos ponoviti, program ponudi dve možnosti:

  • Pobriši (program pobriše prej prenesene in ročno vnesene podatke)
  • Dodaj (program doda podatke, ki še niso bili preneseni)

Ročni vnos podatkov

Ročno vnašamo običajno podatke za dohodke, ki niso bili obračunani v programu Minimax

1. Kliknemo Nov (na ta način lahko vnesemo novo vrstico).

2. Izberemo delavca 

  • Če delavec ni vnesen v šifrantu delavcev, lahko podatke vnesemo tudi neposredno v polja.

3. Vnesemo podatke za dohodnino. 

4. Kliknemo Shrani oziroma Shrani in nov, če želimo nadaljevati z ročnim vnosom podatkov. 

Obvestila delavcem

Obvestila delavcem o obračunani akontaciji dohodnine pripravimo s klikom na Tiskanje obvestila.

Olajšava za vzdrževane družinske člane (VIRVDC.DAT)

Datoteko za vzdrževane družinske člane pripravimo s klikom na Priprava datoteke (VIRVDC.DAT).

Program pripravi datoteko, katero shranimo na namizje in jo nato posredujemo na FURS.

Kako vnesemo podatke za vzdrževane družinske člane za obračun pa preverite... Tukaj.

V tem prispevku