Izdani račun za gradbeni posel (76. a člen ZDDV-1)

Navodilo velja za račune, ki jih izda zavezanec za DDV drugemu davčnemu zavezancu iz Slovenije za dobavo blaga in s tem blagom povezane storitve, za katere se v skladu s 76. a členom Zakona o davku na dodano vrednost obračun in plačilo davčne obveznosti prenese na prejemnika (kupca).

V omenjenem členu se poleg računov za dobave in storitve iz dejavnosti po standardni klasifikaciji F/Gradbeništvo na ta način izstavlja tudi račune za dobavo nepremičnin pod določenimi pogoji; dobavo odpadkov, ostankov in rabljenega materiala (Priloga III k ZDDV-1) ter prenos pravic do emisije toplogrednih plinov.

1. V meniju  Poslovanje > Izdani računi izberemo Nov.

2. Vnesemo glavo računa kot za vse druge izdane račune.

3. Izberemo artikel  (po splošni stopnji).

4. Na polju Vrsta obračuna DDV izberemo Gradbeni posel.

  • Izraz Gradbeni posel pomeni vrsto obračuna DDV v programu, pri katerem velja obrnjena davčna obveznost v skladu s 76. a členom ZZDV-1 in ne pomeni, da velja izključno za gradbeni posel.

5. Shranimo vrstico in

6. na koncu vnosa Izstavimo račun.

Program omogoča vnos vrstic tudi z obračunom DDV-ja tako, da pri vrsti obračuna DDV pustimo prazno polje.

Kaj program pripravi?

Z izstavitvijo računa program pripravi temeljnico z zapisom v davčne evidence:  

  • Knjiga izdanih računov: polje 8; 
  • Obrazec DDV-O: polje 11a in 
  • Poročilo o dobavah .

Na izpisu izdanega računa  bo prikazan informativni izračun DDV-ja.

V tem prispevku