Izdani račun za gradbeni posel (76. a člen ZDDV-1)

Navodilo velja za račune, ki jih izda zavezanec za DDV drugemu davčnemu zavezancu iz Slovenije za dobavo blaga in s tem blagom povezane storitve, za katere se v skladu s 76. a členom Zakona o davku na dodano vrednost obračun in plačilo davčne obveznosti prenese na prejemnika (kupca).

V omenjenem členu se poleg računov za dobave in storitve iz dejavnosti po standardni klasifikaciji F/Gradbeništvo na ta način izstavlja tudi račune za dobavo nepremičnin pod določenimi pogoji; dobavo odpadkov, ostankov in rabljenega materiala (Priloga III k ZDDV-1) ter prenos pravic do emisije toplogrednih plinov.

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi izberemo Nov.
 2. Vnesemo glavo računa kot za vse druge izdane račune,
 3. izberemo artikel (po splošni stopnji).
 4. v polju Vrsta obračuna DDV izberemo Gradbeni posel.
  • Izraz Gradbeni posel pomeni vrsto obračuna DDV v programu, pri katerem velja obrnjena davčna obveznost v skladu s 76. a členom ZDDV-1 in ne pomeni, da velja izključno za gradbeni posel.
 5. Shranimo vrstico in
 6. na koncu vnosa Izstavimo račun.

Program omogoča vnos vrstic tudi z obračunom DDV-ja tako, da pri vrsti obračuna DDV pustimo prazno polje.

Kaj program pripravi?

 • Z izstavitvijo računa program pripravi temeljnico z zapisom v davčne evidence: 
  • Knjiga izdanih računov: polje 8; 
  • Obrazec DDV-O: polje 11a in 
  • Poročilo o dobavah.
 • Na izpisu izdanega računa bo prikazan informativni izračun DDV-ja.

Izdan račun za gradbeni posel za preteklo obdobje (popravek obrazca PD-O)

Ob izdaji računa za gradbeni posel, ki se nanaša na dobavo blaga ali storitev iz preteklih obdobij vnesemo datum popravka, da bo pravilno upoštevan na Poročilu o dobavah 

 1. Po izstavitvi računa za gradbeni posel kliknemo na temeljnico.
 2. Nato kliknemo na Uredi.
 3. V razdelku Podatki za DDV, na začetku vrstice kliknemo na
 4. Vnesemo Datum popravka.
 5. Kliknemo Shrani DDV.
 6. Nazadnje shranimo še temeljnico.

Kaj program pripravi?

Izdan račun za gradbeni posel  za pretekla obdobja bo zajet v Poročilu o dobavah (76. a člen) v razdelku B - Popravki podatkov za pretekla obdobja.


V tem prispevku