Izdani račun za gradbeni posel (76. a člen ZDDV-1)

Navodilo velja za račune, ki jih izda zavezanec za DDV drugemu davčnemu zavezancu iz Slovenije za dobavo blaga in s tem blagom povezane storitve, za katere se v skladu s 76. a členom Zakona o davku na dodano vrednost obračun in plačilo davčne obveznosti prenese na prejemnika (kupca).

V omenjenem členu se poleg računov za dobave in storitve iz dejavnosti po standardni klasifikaciji F/Gradbeništvo na ta način izstavlja tudi račune za dobavo nepremičnin pod določenimi pogoji; dobavo odpadkov, ostankov in rabljenega materiala (Priloga III k ZDDV-1) ter prenos pravic do emisije toplogrednih plinov.

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi izberemo Nov.
 2. Vnesemo glavo računa kot za vse druge izdane račune,
 3. izberemo artikel (po splošni stopnji).
 4. v polju Vrsta obračuna DDV izberemo Gradbeni posel.
  • Izraz Gradbeni posel pomeni vrsto obračuna DDV v programu, pri katerem velja obrnjena davčna obveznost v skladu s 76. a členom ZDDV-1 in ne pomeni, da velja izključno za gradbeni posel.
 5. Shranimo vrstico in
 6. na koncu vnosa Izstavimo račun.

Program omogoča vnos vrstic tudi z obračunom DDV-ja tako, da pri vrsti obračuna DDV pustimo prazno polje.

Kaj program pripravi?

 • Z izstavitvijo računa program pripravi temeljnico z zapisom v davčne evidence: 
  • Knjiga izdanih računov: polje 8; 
  • Obrazec DDV-O: polje 11a in 
  • Poročilo o dobavah.
 • Na izpisu izdanega računa bo prikazan informativni izračun DDV-ja.
V tem prispevku