Stotinske izravnave

Pri plačilih računov kupcev in dobaviteljev prihaja občasno do majhnih razlik med zneskom računa in dejanskim zneskom plačila, zaradi česar ostajajo računi med odprtimi postavkami.

Minimax te razlike samodejno preknjiži na konte izrednih prihodkov oziroma odhodkov ter zapre postavke, ki so ostale odprte zaradi teh majhnih razlik.

Knjiženje stotinskih izravnav

 1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke > 
 2. kliknemo Stotinske izravnave.
 3. Vpišemo Datum temeljnice in Največji znesek izravnave.
  • Primer: vpisan znesek 1 pomeni vse odprte postavke v znesku največ 1,00 EUR, torej od 0,01 EUR do vključno 1,00 EUR.
 4. Kliknemo Najdi > program prikaže preglednico odprtih postavk.
 5. S kljukico označimo odprte postavke in kliknemo Naprej.
 6. Program prikaže seznam izbranih vrstic. S klikom naprej se pomaknemo na naslednji korak.
 7. Vpišemo Datum temeljnice stotinskih izravnav in kliknemo Izvedi.
 8. Program javi: "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?" > kliknemo V redu.
 9. Program pripravi temeljnico stotinskih izravnav (FT) na osnovi vnesenega največjega zneska knjižbe, ki se še lahko izravna. 
 10. Temeljnico pregledamo s klikom na naziv  Stotinske izravnave.

Kaj program pripravi?

Program pripravi ustrezne knjižbe za odprte zneske na konto 7580 (Negativne evrske izravnave) pri izdanih računih oziroma na konto 7880 (Pozitivne evrske izravnave) pri prejetih računih. 

Ta dva konta sta določena v šifrantu Avtomatični konti.

V tem prispevku