Obračun regresa: Korak 2

Program na podlagi nastavitev obračuna samodejno in datuma zaposlitve delavca predlaga znesek regresa za letni dopust. Program glede na obdobje obračuna regresa in datum zaposlitve samodejno izračuna tudi sorazmerni del regresa, pri čemer upošteva cel mesec. 

Primer: Če je delavec zaposlen od 21.3. dalje, program samodejno izračuna sorazmerni del regresa, pri čemer upošteva cel mesec (torej od 01.03. dalje). 

Dodajanje delavca na obračun

 1. Če program delavca ne predlaga samodejno (na primer delavka na porodniškem dopustu), ga dodamo na obračun s klikom na Dodaj delavca.
 2. Izberemo vrsto izplačila > Regres za letni dopust.
  • Če bomo izplačali regres nad uredbo dodamo tudi vrsto izplačila > Regres nad uredbo.
 3. Vnesemo znesek.
 4. Kliknemo Potrdi.
 5. Nato Shrani.
 6. Nazadnje preverimo ali je program ustrezno upošteval stopnjo dohodnine. (če imamo tudi regres nad uredbo)

Popravljanje zneska regresa

 1. Če želimo znesek regresa popraviti, kliknemo na ime delavca.
 2. Na vrstici izplačil kliknemo na Regres za letni dopust.
 3. Na polju Znesek popravimo znesek regresa za tega delavca.
 4. Kliknemo Potrdi.
 5. Nato Shrani.

Ko zaključimo z vnosom vseh podatkov obračuna kliknemo Zaključi obračun. 

Pošiljanje obrazcev 

Ko zaključimo obračun kliknemo na posamezni obrazec.

REK-O

Znotraj obrazca imamo možnost:

 • Tiskanja s klikom na Tiskaj.
 • pošiljanja direktno v eDavke s klikom na gumb Pošlji v eDavke (če so digitalni certifikati ustrezno nameščeni na istem računalniku).
 • Datoteko REK.xml shranimo na računalnik z gumbom Prenesi XML in ga nato uvozimo v eDavke (iz istega računalnika ali pa xml pošljemo/prenesemo na drug računalnik in datoteko od tam uvozimo v eDavke).

Obrazec 3

 • Dokument natisnemo s klikom na Tiskaj ,
 • obrazec lahko shramino s klikom na Prenesi PDF.
 • Ker na Ajpes ni direktne oddaje, xml datoteko shranimo v računalniku, s klikom na Prenesi XML, ter jo nato na Ajpes-ovi strani uvozimo.

Kaj program pripravi?

Dokumente shrani v dokumentni sistem.

 1. Plačilne listine za vse delavce. Obračunske liste shrani ločeno po delavcih, v skupnem dokumentu pa so poleg obračunskih listov še ostale listine.
 2. Obrazce za oddajo na FURS in AJPES.
 3. Zasebnikom (s.p.) Obrazca 3 ni potrebno oddajati za obračun regresa za zaposlene.
 4. Plačilne naloge, ki jih lahko natisnemo ali uvozimo v spletno banko.
 5. Temeljnico: s knjižbami na konte, ki so določeni v šifrantu Avtomatični konti.

Obračun regresa nad uredbo

Pri obračuna regresa v znesku nad davčno uredbo bo program za znesek, ki presega 100 % povprečne plače v mesecu izplačila, samodejno obračunal enake prispevke kot pri plačah.

 • meja po kateri nastane dohodninska osnova pri regresu je mesečna povprečna plača v mesecu izplačila regresa, dohodnina se obračuna samo od razlike nad vrednostjo povprečne plače.
 • meja po kateri nastane osnova za obračun prispevkov pri regresu je mesečna povprečna plača v mesecu izplačila regresa, prispevki bodo obračunani samo od razlike nad vrednostjo povprečne plače.

Podatek o mejni vrednosti, nad katero program obračuna prispevke, vnašamo skrbniki sistema Minimax.

Kaj program pripravi?

 1. V zbirnem REK-O obrazcu v polju 113 vpiše celotni znesek izplačanega regresa, v polje 114 pa vpiše znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 100 % povprečne plače.
  • V iREK obrazcu podatke o izplačanem regresu zapiše :
  • v polje A052 celotni znesek izplačanega regresa (tudi, če je znesek nižji od 100 % povprečne plače)
  • v polje A062 (osnova za prispevke P04)  znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 100 % povprečne plače.
 2. Prispevke ustrezno prikaže na REK obrazcih,
 3. pripravi tudi plačilne naloge za plačilo prispevkov.
V tem prispevku