Izdaja računa zavezancu za DDV iz države članice EU iz skladišča na odpoklic

V primeru prenosa blaga v skladišče v drugi državi članici štejemo, da je dobava opravljena šele takrat, ko je blago dejansko dobavljeno prejemniku, vendar le v primeru, če so izpolnjeni predpisani pogoji:

  • Če je prejemnik blaga dobavitelju znan že v trenutku odpreme blaga iz njegove države članice in je prejemnik v svoji državi članici identificiran za namene DDV.
  • Če so hkrati izpolnjeni vsi pogoji glede evidentiranja takšnega prenosa blaga. 

Blago mora biti dobavljeno najpozneje v roku 12 mesecev po tem, ko je bilo odpremljeno iz države članice, kjer je dobavitelj identificiran za namene DDV.

Tako bo dobavitelj iz prve države članice opravil oproščeno dobavo hkrati, ko bo prejemnik evidentiral pridobitev blaga iz druge države članice. Identifikacija dobavitelja za DDV v državi članici, kjer je skladišče, pa ni potrebna.

Skladno z zgoraj navedenim smo pri vnosu izdanih računov zavezancu za DDV iz države članice EU dodali novo vrsto obračuna DDV, prodajo blaga na odpoklic iz EU

Več o vnosu izdanega računa zavezancu za DDV iz države članice EU lahko preberete tukaj.


V tem prispevku