Začetek dela z bančnimi izpiski

V meniju Bančni izpiski knjižimo bančne izpiske v domači in tuji denarni enoti. Po potrditvi nastane temeljnica v dvostavnem knjigovodstvu z zapiranjem odprtih postavk.

Osnovne funkcionalnosti

V meniju Banka > Bančni izpiski lahko:

Začetne nastavitve

Nastavitve TRR organizacije

  • Pred knjiženjem izpiskov uredimo Nastavitve transakcijskih računov organizacije, kjer določimo konto knjiženja izpiska.
  • Če imamo več transakcijskih računov, mora imeti vsak TRR račun izbran svoj konto za knjiženje izpiskov.
  • Če ima en račun več podračunov za različne denarne enote, mora imeti tudi vsak podračun določen svoj konto za knjiženje.

Začetno stanje na TRR

  • Ob začetku dela z Minimaxom vnesemo otvoritveno temeljnico (OTV), ki vključuje tudi konte TRR, ki jih uporabljamo pri knjiženju bančnih izpiskov.
  • S knjiženjem izpiskov lahko pričnemo preden je knjižena otvoritev, vendar jih pustimo v osnutku in jih potrdimo šele po vnosu in potrditvi otvoritvene temeljnice. V nasprotnem primeru bo prikazano stanje na bančnem izpisku napačno. 
V tem prispevku