Invalidi nad kvoto

Navodilo velja za primer ureditev nastavitev in obračuna za invalida nad kvoto.

Nastavitve delavca

Najprej uredimo nastavitev na delavcu v meniju Šifranti > Delavci:

  1. Izberemo delavca s klikom na Ime in priimek delavca
  2. Kliknemo Uredi.
  3. V polju Invalid nad kvoto dodamo kljukico (pomeni, da je delavec invalid nad kvoto).
  4. Kliknemo Shrani.

V kolikor ne uredimo predhodno nastavitev na delavcu, program pri obračunu ne prikaže polja za vnos konta za invalida nad kvoto.

Obračun plače

Nato pripravimo obračun:

  1. V meniju Plače > Obračun Plač > Nova plača,
  2. na prvem koraku obračuna v zavihku > Ostali podatki 
  3. v polju konto za invalide nad kvoto določimo konto iz skupine 96**, na katerega program knjiži prispevke PIZ.

Kaj program pripravi?

  • Podatke zapiše v REK obrazcu v polje A014 in v temeljnici.
  • Ne pripravi pa plačilnih nalogov za prispevke PIZ.
V tem prispevku