Invalidi nad kvoto

Navodilo velja za primer ureditev nastavitev in obračuna za invalida nad kvoto.

Nastavitve delavca

Najprej uredimo nastavitev v meniju Šifranti > Delavci.

1. Izberemo delavca s klikom na Ime in priimek delavca

2. Kliknemo Uredi.

3. V polju Invalid nad kvoto dodamo kljukico (pomeni, da je delavec invalid nad kvoto).

4. Kliknemo Shrani.

Obračun plače

Nato pripravimo obračun

1. V meniju Plače > Obračun Plač > nova plača,

2. Na prvem koraku obračuna v polju konto za invalide nad kvoto  določimo konto iz skupine 96, na katerega program knjiži prispevke PIZ.

Kaj program pripravi?

  • Podatke zapiše v REK-1 obrazcu v polje A014
  • in v temeljnici.
  • ne pripravi pa plačilnih nalogov za prispevke PIZ.
V tem prispevku