Novosti verzije 5. november 2023 (video posnetek)


V posnetku so prikazane novosti in dopolnitve programa, ki smo jih namestili 5. novembra 2023.

  0:30 Prenova prejetih računov

  2:26 Dopolnitve pri obračunu plače

  3:55 Prenova odtegljaja delavca

  5:00 Drugi odtegljaji

  5:37 Prikaz predhodnih podatkov artikla na vnosu vrstice prometa

  6:30 Druge dopolnitve na izdanih računih

  8:14 Možnost izbire načina številčenja potnih nalogov (po delavcih ali zaporedno)

  9:07 Dopolnitve pri knjiženju bančnih izpiskov

 10:16 Vnos reference pri vnosu plačilnega naloga za tuj bančni račun

 10:26 Dopolnitve pri uvozu prejetega e-računa iz nabiralnika

 12:00 Dopolnitve v meniju odprtih postavk

 13:14 Dopolnitve zalog

 15:00 Dopolnitve v meniju izdanih naročil

 16:13 Dopolnitve pri prejetih naročilih

 17:07 Dopolnitve v meniju dvostavno knjigovodstvo

 18:01 V primeru presežka na obračunu DDV in zamudnih obresti iz naslova samoprijave se plačilni nalog ne pripravi

 18:36 Prilagoditev pogleda pdf dokumenta


V tem prispevku