Kopiranje izdanega naročila v novo izdano naročilo

Dopolnili smo področje izdanih naročil. Doslej smo izdano naročilo lahko kopirali samo v prejem. Po novem pa lahko izdano naročilo kopiramo tudi v novo izdano naročilo. 

V meniju Poslovanje > izdana naročila vnesemo izdano naročilo in ga potrdimo. Na potrjenem izdanem naročilu program prikaže gumb Kopiraj. Izberemo možnost v izdano naročilo. Program pripravi osnutek izdanega naročila in prepiše celotno vsebino izdanega naročila. Izdano naročilo lahko dodatno uredimo in potrdimo. 

Več o izdanih naročilih lahko preberete tukaj

V tem prispevku