Zbir po načinih plačil in zbir po blagajnikih

V meniju Izdani računi smo dodali dva nova zbira:

- Po načinih plačil > program prikaže na seznamu vse načine plačil na izdanih računih, z zbirnim podatkom o skupni vrednosti posameznega načina plačila v tekočem poslovnem letu. S klikom na vrsto načina plačila program prikaže seznam računov, ki imajo izbran način plačila.

- Po blagajnikih > program prikaže na seznamu vse blagajnike, ki so izstavljali gotovinske račune, z zbirnim podatkom o skupni vrednosti izdanih računov za posameznega blagajnika. S klikom na blagajnika program prikaže seznam gotovinskih računov, na katerih je vnesen izbran blagajnik.

Več o pregledu po posameznih načinih plačil in blagajnikih določenih na gotovinskih izdanih računih lahko preberete tukaj.

V tem prispevku