Tiskanje plačilnih nalogov UPN QR

Plačilne naloge natisnemo na obrazec UPN QR.

1. V meniju Banka Plačilni nalogi,

2. dodamo kljukico pred nalogi, ki jih bomo tiskali in kliknemo Tiskanje,

3. kliknemo Naprej in

4. izberemo Vrsto tiskanja : 

 • UPN ali 
 • UPN QR

5. nato določimo :

 •  Tiskanje datuma plačila: če dodamo kljukico, bo na plačilnem nalogu izpisan datum izplačila.
 • Tiskanje imena in naslova plačnika: če dodamo kljukico, bo na plačilnem nalogu izpisan naslov plačnika.
 • Tiskanje računa nalogodajalca: če dodamo kljukico, bo na nalogu program izpisan račun in naslov nalogodajalca. 
  • Če opisanih možnosti ne izberemo, ti podatki ne bodo izpisani na plačilnem nalogu in jih lahko naknadno vpišemo sami.
 • Če so podatki na plačilnem nalogu natisnjeni izven vnosnih polj, lahko razmak popravimo z določanjem odmikov od roba papirja. Program bo izbrano nastavitev shranil. Določimo lahko:
  •  dodatni odmik od levega roba v milimetrih in 
  • dodatni odmik od zgornjega roba v milimetrih. 

6. Kliknemo Izvedi. 

7. Program vpraša. "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?

8. Izberemo V redu.

9. Program pripravi plačilne naloge v PDF obliki. Na formatu A4 natisnemo do 3 plačilne naloge.

10. Program pripravi seznam plačilnih nalogov.


V tem prispevku