Tiskanje plačilnih nalogov UPN QR

Plačilne naloge natisnemo na obrazec UPN QR.


1. V meniju Banka > Plačilni nalogi izberemo na preglednici plačilne naloge, ki jih želimo natisniti. 

  • Pod preglednico je seštevek izbranih nalogov.

2. Kliknemo Tiskanje in izberemo vrsto naloga UPN QR.

 

 

3. Pri polju Plačati z računa izberemo na spustnem seznamu bančni račun nalogodajalca, iz katerega želimo plačati. Program predlaga bančni račun, ki je v meniju Nastavitve organizacije > TRR organizacije označen naj se predlaga. 

4. Tiskanje datuma plačila: če dodamo kljukico, bo na plačilnem nalogu izpisan datum izplačila.

5. Tiskanje imena in naslova plačnika: če dodamo kljukico, bo na plačilnem nalogu izpisan naslov plačnika.

6. Tiskanje računa nalogodajalca: če dodamo kljukico, bo na nalogu program izpisan račun in naslov nalogodajalca. 

  • Če opisanih možnosti ne izberemo, ti podatki ne bodo izpisani na plačilnem nalogu in jih lahko naknadno vpišemo sami.

7. Če so podatki na plačilnem nalogu natisnjeni izven vnosnih polj, lahko razmak popravimo z določanjem odmikov od roba papirja. Program bo izbrano nastavitev shranil. Določimo lahko:

  •  dodatni odmik od levega roba v milimetrih in 
  • dodatni odmik od zgornjega roba v milimetrih. 

8. S klikom na Seznam izbranih nalogov program prikaže izbrane plačilne naloge. Seznam nalogov lahko natisnemo, pošljemo po e-pošti ali prenesemo na svoj računalnik.

9. Kliknemo Izvedi. Program odpre novo okno s predogledom za tiskanje nalogov UPN s QR kodo. Na formatu A4 so natisnjeni trije plačilni nalogi. Preverimo odmik od zgornjega roba. Naloge natisnemo ali shranimo v pdf formatu.

 

V tem prispevku