Tiskanje plačilnih nalogov UPN QR

Plačilne naloge natisnemo na obrazec UPN QR.

 1. V meniju Banka Plačilni nalogi,
 2. dodamo kljukico pred nalogi, ki jih bomo tiskali in kliknemo Tiskanje,
 3. kliknemo Naprej in
 4. izberemo Vrsto tiskanja : 
  • UPN ali 
  • UPN QR
 5. Nato določimo :
  • Tiskanje datuma plačila: če dodamo kljukico, bo na plačilnem nalogu izpisan datum izplačila.
  • Tiskanje imena in naslova plačnika: če dodamo kljukico, bo na plačilnem nalogu izpisan naslov plačnika.
  • Tiskanje računa nalogodajalca: če dodamo kljukico, bo na nalogu program izpisan račun in naslov nalogodajalca. 
   • Če opisanih možnosti ne izberemo, ti podatki ne bodo izpisani na plačilnem nalogu in jih lahko naknadno vpišemo sami.
   • Če so podatki na plačilnem nalogu natisnjeni izven vnosnih polj, lahko razmak popravimo z določanjem odmikov od roba papirja. Program bo izbrano nastavitev shranil. Določimo lahko:
    • dodatni odmik od levega roba v milimetrih in 
    • dodatni odmik od zgornjega roba v milimetrih. 
 6. Kliknemo Izvedi. 
 7. Program vpraša. "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 8. Izberemo V redu.
 9. Program pripravi plačilne naloge v PDF obliki. Na formatu A4 natisnemo do 3 plačilne naloge.
 10. Program pripravi seznam plačilnih nalogov.
V tem prispevku