Pregled prejetih naročil

Navodilo velja za pregled in izvoz podatkov prejetih naročil.

Preglednica prejetih naročil

 1. Prejeta naročila pregledujemo v meniju Poslovanje > Prejeta naročila.
 2. Na osnovni preglednici so prikazana prejeta naročila z naslednjimi podatki:
  • Številka.
  • Datum.
  • Veza.
  • Stranka.
  • Analitika.
  • Rok.
  • Status.
 3. S klikom na Napredno iskanje program prikaže kriterije, po katerih lahko potrebneje pregledujemo  prejeta naročila:
  • Stranka.
  • Analitka.
  • Status.
  • Naslovnik.
  • Prejemnik.
  • Veza.
  • Datum > naročila ali roka.
  • Podatki o dobavi > če polje označimo program izpiše na preglednici podatek ali je bilo posamezno naročilih dobavljeno v celoti, delno ali ni še bilo dobave.
 4. S klikom na Napredno iskanje, program prikaže na preglednici prejetih naročil poleg osnovnih podatkov še številko računa, če je bilo prejeto naročilo že kopirano v izdan račun.

5. Preglednico prejetih naročil lahko:

 • s klikom na  natisnemo ali 
 • s klikom na  izvozimo v Excel preglednico.

Vrstice prejetih naročil

Na vrsticah pregledujemo zbirne podatke prejetih naročil v določenem časovnem obdobju.

 1. V meniju Poslovanje > Prejeta naročila izberemo zavihek Vrstice.
 2. Program prikaže na preglednici vrstice prejetih naročil z naslednjimi podatki:
  • Številka naročila.
  • Datum.
  • Rok.
  • Status.
  • Veza.
  • Naziv artikla.
  • Skladišče.
  • Količina.
  • ME (merska enota).
  • Cena.
  • Stranka.
 3. S klikom na Napredno iskanje program prikaže kriterije, po katerih lahko potrebneje pregledujemo vrstice prejetih naročil:
  • Naziv artikla.
  • Artikel.
  • Analitka.
  • Status.
  • Šifra artikla.
  • Datum (naročila, roka, potrditve, izvršitve, razveljavitve).
  • Stranka.
  • Veza.
 4. Preglednico vrstic prejetih naročil lahko:
  • s klikom na  natisnemo ali 
  • s klikom na  izvozimo v Excel preglednico.

Zbir po artiklih

 1. V meniju Poslovanje > Prejeta naročila izberemo zavihek Zbiri > Po artiklih.
 2. Na preglednici je prikaz vseh artiklov iz prejetih naročil, z zbirnim podatkom o količini in skupni vrednosti posameznega artikla (brez DDV).
 3. Pregled lahko dodatno omejimo z več kriteriji: 
  • Artikel.
  • Stranka.
  • Analitika.
  • Datum > naročila ali roka.
  • Status.
 4. Preglednico lahko:
  • s klikom na  natisnemo ali 
  • s klikom na  izvozimo v Excel preglednico.
V tem prispevku