Zbir po načinu plačila in blagajnikih

Zbir po načinu plačila in blagajnikih sta pregleda po posameznih načinih plačil in blagajnikih določenih na gotovinskih izdanih računih.

Zbir po načinu plačila

  • V meniju Poslovanje > Izdani računi,
  • kliknemo Zbir > Po načinih plačil.

Na seznamu je prikaz vseh načinov plačil na izdanih računih, z zbirnim podatkom o skupni vrednosti posameznega načina plačila v tekočem poslovnem letu.

Pregled lahko dodatno omejimo z več kriteriji: 

  • posamezni način plačila 
  • kupec
  • analitika glave
  • datum opravljanja
  • Številčenje

Zbir po blagajnikih

  • V meniju Poslovanje > Izdani računi
  • kliknemo Zbir > Po blagajnikih.

Na seznamu je prikaz vseh blagajnikov, ki so izstavljali gotovinske računih, z zbirnim podatkom o skupni vrednosti izdanih računov za posameznega blagajnika.

Pregled lahko dodatno omejimo z več kriteriji: 

V tem prispevku