Izdani račun za predplačilo (avansni račun)

Organizacija, ki je zavezanec za DDV ali pa ni zavezanec za DDV, na podlagi prejetega predplačila izda račun za predplačilo.

Kako knjižimo prejeto predplačilo preberite tukaj.

Navodilo velja za vnos izdanega računa za predplačilo ali avansni račun, če ga nismo pripravili pri knjiženju bančnega izpiska.

  1. V meniju Poslovanje > Izdani računi
  2. kliknemo Nov > vnesemo glavo računa kot za vse druge izdane račune,
  3. izberemo artikel, ki ima določen tip Predplačilo ali Predplačilo za storitve in izbrano ustrezno Stopnjo DDV,
  4. vpišemo Ceno z DDV, ki predstavlja celotni znesek predplačila,
  5. kliknemo Shrani.
  6. Račun nato še potrdimo.
  7. Po dobavi blaga ali opravljeni storitvi izdamo končni račun, na podlagi predplačila.

Kaj program pripravi?

Program pripravi knjigovodsko temeljnico z ustreznimi zapisi v DDV evidence in PDF dokument.

Če pa je organizacija nezavezanec, pripravi prazno temeljnico.

V tem prispevku