Izdani račun za predplačilo (avansni račun)

Organizacija, ki je zavezanec za DDV ali pa ni zavezanec za DDV, na podlagi prejetega predplačila izda račun za predplačilo.

Po dobavi blaga ali opravljeni storitvi izda končni račun, na podlagi predplačila. 

 

1. V meniju Poslovanje > Izdani računi > Nov > vnesemo glavo računa kot za vse druge izdane račune.

2. Izberemo artikel, ki ima določen tip  Predplačilo ali Predplačilo za storitve in izbrano ustrezno Stopnjo DDV.

3. Vpišemo Ceno z DDV, ki predstavlja celotni znesek predplačila.

4. Kliknemo Shrani.

5. Račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

 Program pripravi knjigovodsko temeljnico z ustreznimi zapisi v DDV evidence in PDf dokument.

Če pa je organizacija nezavezanec pripravi prazno temeljnico.

Preverite tudi...

...kako knjižimo prejeto predplačilo >Tukaj.

V tem prispevku