Prejeti račun za blago ali storitve iz EU

Navodilo velja za primer, ko zavezanec za DDV prejme račun za blago ali storitev od dobavitelja iz EU, ki je zavezanec za DDV. 

 1. V meni Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. V polju Dobavitelj izberemo dobaviteljaki mora imeti v nastavitvah določeno:
  • državo, ki je članica EU in 
  • tip stranke > Podjetje, zavezanec za DDV.
 3. Na vrstici računa dodamo odhodek, ki ima naslednje lastnosti:
  • ustrezno vrsto odhodka,
  • izbrano splošno ali znižano stopnjo DDV,
  • označeno polje samoobdavčitev,
  • v zavihku Ostali podatki izbran ustrezen tip odhodka > blago ali storitve (vpliva na prikaz podatkov na obrazcu DDV-O).
 4. Preverimo znesek osnove in DDV-ja.
 5. Uredimo Datum obračuna DDV in Datum odbitka DDV. Podatka vplivata na prikaz podatkov v evidencah DDV.
 6. Po želji vnesemo Opis vrstice računa. Podatek se prenese na knjižbo v temeljnici.
 7. Vnos odhodka shranimo.
 8. Če je na računu več odhodkov, kliknemo na Shrani in nov ter jih dodamo na enak način. 
 9. Ko končamo z vnašanjem odhodkov, račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico z ustreznimi zapisi DDV v knjigo izdanih in prejetih računov.

 • Program bo račun, ki se nanaša na pridobitev blaga iz drugih držav članic EU vpisal v polja 32 in 23 oziroma 24 (odvisno od stopnje DDV na odhodku) ter 41 oziroma 42  v obrazec DDV-O. 
 • Če pa se račun nanaša na prejete storitve iz drugih držav članic EU, ga bo program vpisal v polje 32a in 23a oziroma 24a (odvisno od stopnje DDV na odhodku) ter 41 oziroma 42 v obrazec DDV-O.
V tem prispevku