Priprava datoteke XML za uvoz knjižb maloprodaje

Datoteko xml za uvoz knjižb maloprodaje v Minimax je potrebno pripraviti po naslednji shemi: 

https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.

Datoteko xml uvozimo v meniju za urejanje nastavitevs klikom na Uvoz iz XML.

Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz. 

V primeru nejasnosti se obrnite na uporabniško podporo preko zahtevka za pomoč.

Program vpiše:

  • temeljnico le, če obstajajo podatki zanjo.
  • podatke za določeno knjižbo (VrsticaTemeljnice) le, če obstaja znesek.

Če določen podatek ne obstaja, priporočamo, da vrstica (naslovni podatki) ni formirana.

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

Začetek segmenta strank

○○

<Stranka>

Začetek podatkov določene stranke.

Prenašajo se samo podatki novih strank.

Če stranka s šifro že obstaja, jo program ignorira.

○○○

<Sifra>

Obvezen vnos.

Vnos: niz znakov.

Dolžina: do 10 znakov.

○○○

<Naziv>

Obvezen vnos.

Vnos: niz znakov.

Dolžina: do 100 znakov.

○○○

<Naslov>

Obvezen vnos.

Vnos: niz znakov.

Dolžina: do 50 znakov.

○○○

<KraticaDrzave>

Obvezna dvomestna šifra države stranke.

Po šifrantu iz Minimaxa.

○○○

<PostnaStevilka>

Obvezen vnos.

Vnos: niz številk.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○

<NazivPoste>

Obvezen vnos.

Vnos: niz znakov.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○

<DavcniZavezanec>

Če je stranka zavezanec za DDV > "D", sicer tega podatka ni.

○○○

<IdentifikacijskaStevilka>

Če je stranka zavezanec za DDV, potem je identifikacijska številka obvezen podatek.

Dolžina: do 14 znakov.

○○

</Stranka>

Konec podatkov določene stranke.

○○○

Podatki naslednje stranke itd.

</Stranke>

Konec segmenta strank.

<Temeljnice>

Začetek segmenta temeljnic.

Temeljnica prejema blaga

○○

<Temeljnica>

Začetek podatkov temeljnice prejema blaga.

Za vsak prejem blaga (prejemni list) se napravi ena temeljnica.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Začetek podatkov glave temeljnice.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Vnesite »TDR« za maloprodajo.

Obstajajo pa še:

BD          Izpisek v domači denarni enoti

BK          Dvostranski pobot

BL           Blagajna

BT           Izpisek v tuji denarni enoti

DI           Dnevni iztržek

DDV       Obračun DDV

DOP       Drugi osebni prejemki

FT           Finančna temeljnica

IR            Izdan račun

OP          Obračun plač

OS          Osnovna sredstva

OTV       Otvoritev

PR          Prejet račun

PRPR     Prenos prometa

SP           Nalog za službeno potovanje

TDR        Maloprodaja

TR           Tečajne razlike

TROP     Tečajne razlike odprtih postavk

ZAL        Zaloge

ZAP        Zapiranje razredov

ZO          Zamudne obresti

ZT           Zaključna temeljnica

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum prejema.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Oznaka, ki kolikor toliko enoznačno določa prejemni list.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○

</GlavaTemeljnice>

Konec podatkov glave temeljnice.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Začetek segmenta knjižb.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe povečanja prodajne vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto »6630«. 

Če je trgovina od društva pa konto »3201«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek povečanja zalog po prodajni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek povečanja zalog po prodajni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe povečanja prodajne vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe DDV v prodajni vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto »6640«.

Če je trgovina od društva pa konto »3240«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek DDV v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek DDV v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe DDV v prodajni vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe vrednosti razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto »6690«.

Če je trgovina od društva pa konto »3290«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Vrednost razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Vrednost razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe vrednosti razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe povečanja nabavne vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vpišite konto »6590«. 

Če je trgovina od društva pa konto »3090«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek povečanja zalog po nabavni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek povečanja zalog po nabavni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe povečanja nabavne vrednosti zalog.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Konec segmenta knjižb.

○○

</Temeljnica>

Konec podatkov določene temeljnice.


Temeljnica naslednjega prejema blaga.

Temeljnica spremembe cen

○○

<Temeljnica>

Začetek podatkov temeljnice spremembe cen.

Za vsako spremembo cen (zapisnik o spremembi cen) napravimo eno temeljnico.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Začetek podatkov glave temeljnice.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Vnesemo »TDR« za maloprodajo.

Obstajajo pa še:

BD          Izpisek v domači denarni enoti

BK          Dvostranski pobot

BL           Blagajna

BT           Izpisek v tuji denarni enoti

DI           Dnevni iztržek

DDV       Obračun DDV

DOP       Drugi osebni prejemki

FT           Finančna temeljnica

IR            Izdan račun

OP          Obračun plač

OS          Osnovna sredstva

OTV       Otvoritev

PR          Prejet račun

PRPR     Prenos prometa

SP           Nalog za službeno potovanje

TDR        Maloprodaja

TR           Tečajne razlike

TROP     Tečajne razlike odprtih postavk

ZAL        Zaloge

ZAP        Zapiranje razredov

ZO          Zamudne obresti

ZT           Zaključna temeljnica

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum spremembe cen.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Oznaka, ki kolikor toliko enoznačno določa zapisnik o spremembi cen.

○○○

</GlavaTemeljnice>

Konec podatkov glave temeljnice.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Začetek segmenta knjižb.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe povečanja prodajne vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vpišite konto »6630«. Če je trgovina od društva pa konto »3201«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek povečanja zalog po prodajni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek povečanja zalog po prodajni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe povečanja prodajne vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe DDV v prodajni vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vpišite konto »6640«. Če je trgovina od društva pa konto »3240«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek DDV v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek DDV v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe DDV v prodajni vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe vrednosti razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vpišite konto »6690« za gospodarske družbe, konto »3290«, če je trgovina od društva.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Vrednost razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Vrednost razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe vrednosti razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Konec segmenta knjižb.

○○

</Temeljnica>

Konec podatkov določene temeljnice.


Temeljnica naslednje spremembe cen.

Temeljnica lastne rabe

○○

<Temeljnica>

Začetek podatkov temeljnice lastne rabe.

Za vsako lastno rabo se napravi ena temeljnica.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Začetek podatkov glave temeljnice.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Vnesite »TDR« za maloprodajo.

Obstajajo pa še:

BD          Izpisek v domači denarni enoti

BK          Dvostranski pobot

BL           Blagajna

BT           Izpisek v tuji denarni enoti

DI           Dnevni iztržek

DDV       Obračun DDV

DOP       Drugi osebni prejemki

FT           Finančna temeljnica

IR            Izdan račun

OP          Obračun plač

OS          Osnovna sredstva

OTV       Otvoritev

PR          Prejet račun

PRPR     Prenos prometa

SP           Nalog za službeno potovanje

TDR        Maloprodaja

TR           Tečajne razlike

TROP     Tečajne razlike odprtih postavk

ZAL        Zaloge

ZAP        Zapiranje razredov

ZO          Zamudne obresti

ZT           Zaključna temeljnica

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum prejema.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Oznaka, ki kolikor toliko enoznačno določa lastno rabo.

○○○

</GlavaTemeljnice>

Konec podatkov glave temeljnice.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Začetek segmenta knjižb.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe negativnega povečanja prodajne vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto »6630«. Če je trgovina od društva pa konto »3201«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Negativni znesek povečanja zalog po prodajni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Negativni znesek povečanja zalog po prodajni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe negativnega povečanja prodajne vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe DDV v prodajni vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarsko družbo vnesite konto »6640«. Če je trgovina od društva pa konto »3240«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Negativni znesek DDV v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Negativni znesek DDV v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe DDV v prodajni vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe vrednosti razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarsko družbo vnesite konto »6690«. Če je trgovina od društva pa konto »3290«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Negativna vrednost razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Negativna vrednost razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe vrednosti razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe negativnega povečanja nabavne vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto »6590«. Če je trgovina od društva pa konto »3090«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek negativnega povečanja zalog po nabavni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek negativnega povečanja zalog po nabavni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe negativnega povečanja nabavne vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe stroškov lastne rabe.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Šifra konta, ki predstavlja strošek lastne rabe.

Npr. konto »4000«

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek lastne rabe po nabavni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek lastne rabe po nabavni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe stroškov lastne rabe.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe nabavne vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto »6501«. Če je trgovina od društva pa konto »3201«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek negativnega povečanja zalog po nabavni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek negativnega povečanja zalog po nabavni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe nabavne vrednosti zalog.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Konec segmenta knjižb.

○○

</Temeljnica>

Konec podatkov določene temeljnice.


Temeljnica naslednje lastne rabe.

Temeljnica dnevnega iztržka

○○

<Temeljnica>

Začetek podatkov določene temeljnice iztržka.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Začetek podatkov glave temeljnice.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Konstantno "DI", kar pomeni dnevni iztržek.

Obstajajo pa še:

BD          Izpisek v domači denarni enoti

BK          Dvostranski pobot

BL           Blagajna

BT           Izpisek v tuji denarni enoti

DI           Dnevni iztržek

DDV       Obračun DDV

DOP       Drugi osebni prejemki

FT           Finančna temeljnica

IR            Izdan račun

OP          Obračun plač

OS          Osnovna sredstva

OTV       Otvoritev

PR          Prejet račun

PRPR     Prenos prometa

SP           Nalog za službeno potovanje

TDR        Maloprodaja

TR           Tečajne razlike

TROP     Tečajne razlike odprtih postavk

ZAL        Zaloge

ZAP        Zapiranje razredov

ZO          Zamudne obresti

ZT           Zaključna temeljnica

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum iztržka.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Opis, ki določa iztržek.

Predlagamo Računi: Od - Do številke iz blagajne.

○○○

</GlavaTemeljnice>

Konec podatkov glave temeljnice.

○○○

<DDV>

Začetek segmenta DDV.

Ta segment izpolnjuje samo zavezanec za DDV.

○○○○

<DDVVrstica>

Začetek podatkov določenega DDV.

En iztržek ima en segment DDVVrstica.

○○○○○

<DDVGlava>

En segment DDVVrstica mora imeti en segment DDVGlava.

○○○○○○

<DatumDDV>

Datum iztržka.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<KnjigaDDV>

Konstantno "IR", kar pomeni knjigo izdanih računov.

○○○○○○

<DatumKnjizenjaDDV>

Datum iztržka.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<Listina>

Oznaka, ki kolikor toliko enoznačno določa iztržek.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○○○○

<DatumListine>

Datum iztržka.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

</DDVGlava>

Konec segmenta DDVGlava.

○○○○○

<DDVStopnje>

Začetek segmenta stopenj DDV.

○○○○○○

<DDVStopnja>

Začetek segmenta podatkov določene stopnje DDV.

Teh segmentov je toliko, kolikor različnih stopenj DDV ima iztržek.

○○○○○○○

<SifraStopnjeDDV>

"S" za splošno stopnjo.

"Z" za znižano stopnjo.

"O" za oproščeno.

"N" za neobdavčeno.

○○○○○○○

<Osnova>

Osnova za DDV od blaga.

○○○○○○○

<DDV>

Obračunan DDV od blaga.

○○○○○○○

<StoritevOsnova>

Osnova za DDV od storitev.

○○○○○○○

<StoritevDDV>

Obračunan DDV od storitev.

○○○○○○

</DDVStopnja>

Konec podatka določene stopnje DDV.


Podatki naslednje stopnje itd.

○○○○○

</DDVStopnje>

Konec segmenta stopenj.

○○○○

</DDVVrstica>

Konec podatkov določenega DDV.

○○○

</DDV>

Konec segmenta DDV.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Začetek segmenta knjižb.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe gotovine.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto »1090«.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek gotovine.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek gotovine.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe gotovine.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe DDV.

Te knjižbe (ena ali dve) se formirajo samo, če obstaja DDV po splošni ali znižani stopnji.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto "26000" za DDV po splošni stopnji, konto "26001" pa za DDV po znižani stopnji.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek DDV.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek DDV.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe DDV.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe negotovinskih plačil (kartice …).

Teh knjižb je toliko, kolikor je kartic.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto »1650«.

○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke, ki predstavlja banko za terjatev.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek negotovinskega plačila.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek negotovinskega plačila.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe negotovinskih plačil.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe prihodka od blaga.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto »7620«.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek prihodka.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek prihodka.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe prihodka od blaga.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe prihodka od storitev.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto »7601«.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek prihodka.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek prihodka.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe prihodka od storitev.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe zmanjšanja prodajne vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske vnesite konto »6630«. Če je trgovina od društva pa konto »3201«. 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek zmanjšanja zalog po prodajni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek zmanjšanja zalog po prodajni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe zmanjšanja prodajne vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe DDV v prodajni vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto »6640«. Če je trgovina od društva pa konto »3240«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek DDV v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek DDV v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe DDV v prodajni vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe vrednosti razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto »6690«. Če je trgovina od društva konto »3290«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Vrednost razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Vrednost razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe vrednosti razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe zmanjšanja nabavne vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto »7020«, Če je trgovina od zasebnika konto »7110«. Če je trgovina od društva pa konto »4060«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek zmanjšanja zalog po nabavni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek zmanjšanja zalog po nabavni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe zmanjšanja nabavne vrednosti zalog.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Konec segmenta knjižb.

○○

</Temeljnica>

Konec podatkov določene temeljnice.


Temeljnica naslednjega dnevnega iztržka.

Temeljnica izdanega računa

○○

<Temeljnica>

Začetek podatkov temeljnice negotovinskega računa.

Za vsak račun se napravi ena temeljnica.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Začetek podatkov glave temeljnice.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Konstantno "IR", kar pomeni izdani računi.

Obstajajo pa še:

BD          Izpisek v domači denarni enoti

BK          Dvostranski pobot

BL           Blagajna

BT           Izpisek v tuji denarni enoti

DI           Dnevni iztržek

DDV       Obračun DDV

DOP       Drugi osebni prejemki

FT           Finančna temeljnica

IR            Izdan račun

OP          Obračun plač

OS          Osnovna sredstva

OTV       Otvoritev

PR          Prejet račun

PRPR     Prenos prometa

SP           Nalog za službeno potovanje

TDR        Maloprodaja

TR           Tečajne razlike

TROP     Tečajne razlike odprtih postavk

ZAL        Zaloge

ZAP        Zapiranje razredov

ZO          Zamudne obresti

ZT           Zaključna temeljnica

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum opravljanja.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Oznaka, ki kolikor toliko enoznačno določa račun.

○○○

</GlavaTemeljnice>

Konec podatkov glave temeljnice.

○○○

<DDV>

Začetek segmenta DDV.

Ta segment izpolnjuje samo zavezanec za DDV.

○○○○

<DDVVrstica>

Začetek podatkov določenega DDV.

En račun ima en segment DDVVrstica.

○○○○○

<DDVGlava>

En segment DDVVrstica mora imeti en segment DDVGlava.

○○○○○○

<DatumDDV>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<KnjigaDDV>

Konstantno "IR", kar pomeni knjigo izdanih računov.

○○○○○○

<DatumKnjizenjaDDV>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke.

○○○○○○

<Listina>

Opis glave temeljnice.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○○○○

<DatumListine>

Datum računa.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

</DDVGlava>

Konec segmenta DDVGlava.

○○○○○

<DDVStopnje>

Začetek segmenta stopenj DDV.

○○○○○○

<DDVStopnja>

Začetek segmenta podatkov določene stopnje DDV.

Teh segmentov je toliko, kolikor različnih stopenj DDV ima račun.

○○○○○○○

<SifraStopnjeDDV>

"S" za splošno stopnjo.

"Z" za znižano stopnjo.

"O" za oproščeno.

"N" za neobdavčeno.

○○○○○○○

<Osnova>

Osnova za DDV od blaga.

○○○○○○○

<DDV>

Obračunan DDV od blaga.

○○○○○○○

<StoritevOsnova>

Osnova za DDV od storitev.

○○○○○○○

<StoritevDDV>

Obračunan DDV od storitev.

○○○○○○

</DDVStopnja>

Konec podatka določene stopnje DDV.


Podatki naslednje stopnje itd.

○○○○○

</DDVStopnje>

Konec segmenta stopenj.

○○○○

</DDVVrstica>

Konec podatkov določenega DDV.

○○○

</DDV>

Konec segmenta DDV.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Začetek segmenta knjižb.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe terjatve.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto »1200«.

○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke.

○○○○○

<DatumZapadlosti>

Datum zapadlosti.

○○○○○

<DatumOpravljanja>

Datum opravljanja.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<VezaZaPlacilo>

Veza za plačilo.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek računa (terjatve).

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek računa (terjatve).

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe terjatve.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe DDV.

Te knjižbe (ena ali dve) se formirajo samo, če obstaja DDV po splošni ali znižani stopnji.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

"26000" za DDV po splošni stopnji.

"26001" za DDV po znižani stopnji.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek DDV.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek DDV.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe DDV.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe prihodka od blaga.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto »7620«.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek prihodka.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek prihodka.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe prihodka od blaga.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe prihodka od storitev.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto »7601«.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek prihodka.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek prihodka.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe prihodka od storitev.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe zmanjšanja prodajne vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto »6630«. Če je trgovina od društva pa konto »3201«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek zmanjšanja zalog po prodajni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek zmanjšanja zalog po prodajni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe zmanjšanja prodajne vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe DDV v prodajni vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto »6640«. Če je trgovina od društva konto »3240«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek DDV v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek DDV v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe DDV v prodajni vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe vrednosti razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto »6690«. Če je trgovina od društva pa konto »3290«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Vrednost razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Vrednost razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe vrednosti razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe zmanjšanja nabavne vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto »7020«. Če je trgovina od zasebnika konto »7110«. Če je trgovina od društva pa konto »4060«. 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek zmanjšanja zalog po nabavni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek zmanjšanja zalog po nabavni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe zmanjšanja nabavne vrednosti zalog.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Konec segmenta knjižb.

○○

</Temeljnica>

Konec podatkov določene temeljnice.


Temeljnica naslednjega računa.

Temeljnica kala

○○

<Temeljnica>

Začetek podatkov temeljnice kala.

Za vsak kalo se napravi ena temeljnica.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Začetek podatkov glave temeljnice.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Konstantno "TDR", kar pomeni maloprodajo.

Obstajajo pa še:

BD          Izpisek v domači denarni enoti

BK          Dvostranski pobot

BL           Blagajna

BT           Izpisek v tuji denarni enoti

DI           Dnevni iztržek

DDV       Obračun DDV

DOP       Drugi osebni prejemki

FT           Finančna temeljnica

IR            Izdan račun

OP          Obračun plač

OS          Osnovna sredstva

OTV       Otvoritev

PR          Prejet račun

PRPR     Prenos prometa

SP           Nalog za službeno potovanje

TDR        Maloprodaja

TR           Tečajne razlike

TROP     Tečajne razlike odprtih postavk

ZAL        Zaloge

ZAP        Zapiranje razredov

ZO          Zamudne obresti

ZT           Zaključna temeljnica

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum obračuna kala.

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Oznaka, ki kolikor toliko enoznačno določa zapisnik obračuna kala.

○○○

</GlavaTemeljnice>

Konec podatkov glave temeljnice.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Začetek segmenta knjižb.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe zmanjšanja prodajne vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto »6630«. Če je trgovina od društva pa konto »3201«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek zmanjšanja zalog po prodajni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek zmanjšanja zalog po prodajni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe zmanjšanja prodajne vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe DDV v prodajni vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto »6640«. Če je trgovina od društva pa konto »3240«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek DDV v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek DDV v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe DDV v prodajni vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe vrednosti razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto »6690«. Če je trgovina od društva pa konto »3290«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Vrednost razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Vrednost razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe vrednosti razlike v ceni v prodajni vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe zmanjšanja nabavne vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto »4050«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek stroška zmanjšanja zalog po nabavni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek stroška zmanjšanja zalog po nabavni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe zmanjšanja nabavne vrednosti zalog.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Konec segmenta knjižb.

○○

</Temeljnica>

Konec podatkov določene temeljnice.


Temeljnica naslednjega kala.

Temeljnica inventure

○○

<Temeljnica>

Začetek podatkov temeljnice inventure.

Za vsako inventuro se napravi ena temeljnica.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Začetek podatkov glave temeljnice.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Konstantno "TDR", kar pomeni maloprodajo.

Obstajajo pa še:

BD          Izpisek v domači denarni enoti

BK          Dvostranski pobot

BL           Blagajna

BT           Izpisek v tuji denarni enoti

DI           Dnevni iztržek

DDV       Obračun DDV

DOP       Drugi osebni prejemki

FT           Finančna temeljnica

IR            Izdan račun

OP          Obračun plač

OS          Osnovna sredstva

OTV       Otvoritev

PR          Prejet račun

PRPR     Prenos prometa

SP           Nalog za službeno potovanje

TDR        Maloprodaja

TR           Tečajne razlike

TROP     Tečajne razlike odprtih postavk

ZAL        Zaloge

ZAP        Zapiranje razredov

ZO          Zamudne obresti

ZT           Zaključna temeljnica

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum inventure.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Oznaka, ki kolikor toliko enoznačno določa inventuro.

○○○

</GlavaTemeljnice>

Konec podatkov glave temeljnice.

○○○

<DDV>

Začetek segmenta DDV.

Ta segment izpolnjuje samo, če obstaja manko in za zavezance za DDV.

○○○○

<DDVVrstica>

Začetek podatkov določenega DDV.

○○○○○

<DDVGlava>

En segment DDVVrstica mora imeti en segment DDVGlava.

○○○○○○

<DatumDDV>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<KnjigaDDV>

Konstantno "IR", kar pomeni knjigo izdanih računov.

○○○○○○

<DatumKnjizenjaDDV>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<Listina>

Opis glave temeljnice.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○○○○

<DatumListine>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

</DDVGlava>

Konec segmenta DDVGlava.

○○○○○

<DDVStopnje>

Začetek segmenta stopenj DDV.

○○○○○○

<DDVStopnja>

Začetek segmenta podatkov določene stopnje DDV.

Teh segmentov je toliko, kolikor različnih stopenj DDV je v manku.

○○○○○○○

<SifraStopnjeDDV>

"S" za splošno stopnjo.

"Z" za znižano stopnjo.

"O" za oproščeno.

"N" za neobdavčeno.

○○○○○○○

<Osnova>

Osnova za DDV.

○○○○○○○

<DDV>

Znesek DDV.

○○○○○○

</DDVStopnja>

Konec podatka določene stopnje DDV.


Podatki naslednje stopnje itd.

○○○○○

</DDVStopnje>

Konec segmenta stopenj.

○○○○

</DDVVrstica>

Konec podatkov DDV.

○○○

</DDV>

Konec segmenta DDV.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Začetek segmenta knjižb.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe spremembe prodajne vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto 6630. 

Če je trgovina od društva pa konto 3201. 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek mankov – viškov po prodajni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek mankov – viškov po prodajni vrednosti.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe spremembe prodajne vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe DDV v spremembi prodajne vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto »6640«. Če je trgovina od društva pa konto »3240«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek DDV od mankov – viškov v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek DDV od mankov – viškov v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe DDV v spremembi prodajne vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe vrednosti razlike v ceni v spremembi prodajne vrednosti zalog.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Za gospodarske družbe vnesite konto »6690«. Če je trgovina od društva konto »3290«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Vrednost razlike v ceni od mankov – viškov v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Vrednost razlike v ceni od mankov – viškov v prodajni vrednosti zalog.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe vrednosti razlike v ceni v spremembi prodajne vrednosti zalog.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe spremembe nabavne vrednosti zalog za manko.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto »4050«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek zmanjšanja zalog po nabavni vrednosti za manko.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek zmanjšanja zalog po nabavni vrednosti za manko.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe spremembe nabavne vrednosti zalog za manko.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe spremembe nabavne vrednosti zalog za višek.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto »7890«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, ki predstavlja poslovalnico.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek povečanja zalog po nabavni vrednosti za višek.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek povečanja zalog po nabavni vrednosti za višek.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe spremembe nabavne vrednosti zalog za višek.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Konec segmenta knjižb.

○○

</Temeljnica>

Konec podatkov določene temeljnice.


Temeljnica naslednjega kala.

</Temeljnice>

Konec segmenta temeljnic.

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

Primer datoteke XML za uvoz maloprodaje

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

<Stranka>

<Sifra>123</Sifra>

<Naziv>Podjetje d.o.o.</Naziv>

<Naslov>Ulica 23</Naslov>

<KraticaDrzave>SI</KraticaDrzave>

<PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka>

<NazivPoste>Ljubljana</NazivPoste>

<DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>

<IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>

</Stranka>

<Stranka>

<Sifra>Banka1</Sifra>

<Naziv>Prva banka</Naziv>

<Naslov>Ulica 3</Naslov>

<KraticaDrzave>SI</KraticaDrzave>

<PostnaStevilka>12345</PostnaStevilka>

<NazivPoste>Posta 1</NazivPoste>

<DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>

<IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>

</Stranka>

</Stranke>

<Temeljnice>

<Temeljnica>

<GlavaTemeljnice>

<SifraVrsteTemeljnice>TDR</SifraVrsteTemeljnice>

<DatumTemeljnice>2022-01-11</DatumTemeljnice>

<OpisGlaveTemeljnice>Temeljnica prejema blaga</OpisGlaveTemeljnice>

</GlavaTemeljnice>

<VrsticeTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2022-01-11</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>Temeljnica prejema blaga</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>6630</SifraKonta>

<SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>120.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>120.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2022-01-11</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>Temeljnica prejema blaga</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>6640</SifraKonta>

<SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>20.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>20.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2022-01-11</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>Temeljnica prejema blaga</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>6690</SifraKonta>

<SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>40.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>40.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2022-01-11</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>Temeljnica prejema blaga</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>6590</SifraKonta>

<SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>60.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>60.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

</VrsticeTemeljnice>

</Temeljnica>

<Temeljnica>

<GlavaTemeljnice>

<SifraVrsteTemeljnice>TDR</SifraVrsteTemeljnice>

<DatumTemeljnice>2022-01-11</DatumTemeljnice>

<OpisGlaveTemeljnice>Lastna raba</OpisGlaveTemeljnice>

</GlavaTemeljnice>

<VrsticeTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2022-01-11</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>Lastna raba</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>6630</SifraKonta>

<SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>120.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>120.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2022-01-11</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>Lastna raba</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>6640</SifraKonta>

<SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>20.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>20.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2022-01-11</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>Lastna raba</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>6690</SifraKonta>

<SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>40.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>40.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2022-01-11</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>Lastna raba</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>6590</SifraKonta>

<SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>60.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>60.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2022-01-11</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>Lastna raba</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>4000</SifraKonta>

<SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>60.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>60.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

<VrsticaTemeljnice>

<DatumKnjizbe>2022-01-11</DatumKnjizbe>

<OpisVrsticeTemeljnice>Lastna raba</OpisVrsticeTemeljnice>

<SifraKonta>6501</SifraKonta>

<SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>60.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>60.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

</VrsticaTemeljnice>

</VrsticeTemeljnice>

</Temeljnica>

</Temeljnice>

</miniMAXUvozKnjigovodstvo>

V tem prispevku