Črtne kode pri artiklih

Program podpira uporabo čitalcev črtnih kod. Črtna koda oziroma EAN koda je sestavljena iz 13-ih številk, ki jih uporabimo za iskanje artiklov. Za uporabo črtnih kod uredimo artikle tako, da črtno kodo artikla, ki jo preberemo s čitalcem črtnih kod, vnesemo v polje šifra artikla ali v polje koda artikla

Če črtno kodo vnesemo v polje koda artikla, lahko po tej kodi poiščemo artikel na spustnih seznamih. Koda artikla je lahko izpisana pri tiskanju izdanega računa in pri tiskanju dobavnice

 

Uporaba čitalca črtnih kod

1. Pri vnosu prometa (prejem, izdaja, izdan račun, naročilo) se postavimo na polje Artikel.

2. S čitalcem črtne kode odčitamo črtno kodo. Program na podlagi prebrane črtne kode poišče artikel iz šifranta artiklov, ki ima vneseno kodo ali šifro artikla, ki ustreza prebrani črtni kodi artikla.

3. Po končanem vnosu podatkov vrstico dokumenta shranimo.

V tem prispevku