Pri vnosu odhodka nimamo možnosti vnosa analitike

Navodilo velja za primer, ko na vrstici prejetega računa pri dodajanju odhodka program ne prikaže dodatnega polja za vnos analitike.

Program prikaže na vnosih oknih polje Analitika

  • če imamo v meniju Šifranti > Analitike vsaj en vnos analitike IN
  • imamo na izbranem kontu določeno, da se analitika lahko vnaša oziroma je vnos obvezen.
  1. V meniju Šifranti > Analitike preverimo, če imamo vneseno vsaj eno analitiko.
    • Če analitike nimamo vnesene, jo dodamo s klikom na Nov in vnesemo šifro ter naziv analitike.  
  2. V meniju Šifranti > Konti preverimo ali ima konto, ki je določen za knjiženje izbranega odhodka na prejetem računu, v nastavitvah označeno, da se analitika ne vnaša.
    • Če nima, kliknemo na Uredi in popravimo nastavitev konta, da se analitika lahko vnaša oziroma da je vnos analitike obvezen. V tem primeru program ne bo dovolil potrditve dokumenta brez vnosa analitike.
  3. V meniju Poslovanje > Prejeti računi pri vnosu prejetega računa dodamo odhodek in izberemo ustrezen konto. Program prikaže dodatno polje za vnos analitike.
V tem prispevku