Pri vnosu odhodka nimamo možnosti vnosa analitike

Navodilo velja za primer, ko na vrstici prejetega računa pri izbiri odhodka program ne prikaže dodatnega polja za vnos analitike.


Program prikaže na vnosih oknih polje Analitika

  • če imamo v meniju Šifranti > Analitike vsaj en vnos in
  • imamo na izbranem kontu določeno, da se analitika lahko vnaša oziroma je vnos obvezen.


1. V meniju Šifranti > Analitike preverimo, če imamo vneseno vsaj eno analitiko.

  • Če analitike nimamo vnesene, jo dodamo s klikom na Nov in vnesemo šifro ter naziv analitike.  

2. V meniju Šifranti > Konti izberemo konto, ki je določen za knjiženje izbranega odhodka na prejetem računu.

3. Če ima izbrani konto v nastavitvah označeno, da se analitika ne vnaša, kliknemo na Uredi in popravimo nastavitev konta:

  • da se analitika lahko vnaša oziroma 
  • da je vnos analitike obvezen. V tem primeru program ne bo dovolil potrditve dokumenta brez vnosa analitike.

4. Na prejetem računu, pri vnosu odhodka, ki ima za knjiženje izbran opisani konto, bo program prikazal polje za vnos analitike.

V tem prispevku