Izdelava osnutka izdanega računa za predplačilo iz knjižbe na bančnem izpisku

Na bančnem izpisku knjižimo prejeto predplačilo, za katero je treba izdati račun za predplačilo.

Minimax omogoča pripravo osnutka izdanega računa za predplačilo na podlagi podatkov o plačilu na bančnem izpisku.

  1. Izberemo stranko v polju Prejemnik/Nalogodajalec,
  2. izberemo konto,
  3. vnesemo znesek predplačila,
  4. kliknemo Shrani vrstico.
  5. Potrdimo bančni izpisek (ob koncu urejanja celotnega bančnega izpiska).
  6. Na potrjenem bančnem izpisku kliknemo na ikono na začetku vrstice s knjiženim predplačilom.
  7. Odpre se osnutek izdanega računa za predplačilo za izbranega kupca, 
  8. izberemo ustrezni artikel za predplačilo glede na stopnjo DDV-ja in vnesemo znesek predplačila. Primer računa za predplačilo.
  9. Račun shranimo oziroma potrdimo.

Preklic bančnega izpiska ne vpliva na preklic pripravljenega računa.

V tem prispevku