Tiskanje zbirov v knjigovodstvu

Navodilo velja za pripravo in tiskanje posameznih zbirov v knjigovodstvu.

 1. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo,
 2. izberemo zavihek Zbiri.
 3. Zbire pregledujemo po:
  • kontih,
  • analitikah,
  • strankah,
  • delavcih.
 4. Zbire lahko 
  • natisnemo ali
  • s klikom na  izvozimo v Excel preglednico.
   • V obeh primerih so zajeti podatki, ki smo jih omejimo s pogoji nad preglednico.

 Vnos konta

 • Če pustimo polje prazno, program izpiše podatke za vse konte.
 • Če vpišemo šifro konta, program prikaže podatke izključno za ta konto (na primer 1200).
 • Če vpišemo šifro konta in zvezdico, program prikaže podatke za analitične konte (na primer 1200* za 1200, 12000, 12001, 12002…).

Razvrščanje stolpcev

S klikom na naziv posameznega stolpca podatke razvrstimo. Razvrstitev je upoštevana tudi pri izvozu in tiskanju.

Omejitev prikaza podatkov »Samo konti s saldom«

Pregled in izpis lahko dodatno omejimo z možnostjo Samo s saldom. V tem primeru bodo prikazani samo konti, ki imajo končno stanje manjše ali večje od nič.

V tem prispevku