Tiskanje zbirov v knjigovodstvu

Navodilo velja za  za pripravo in tiskanje posameznih zbirov v knjigovodstvu.

1. V meniju > Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Zbiri.

2. Zbire pregledujemo po:

  • kontih;
  • analitikah;
  • strankah;
  • delavcih.

 

3. Zbire izvozimo v Excel  preglednico ali natisnemo.

  • V obeh primerih so zajeti podatki, ki jih omejimo s pogoji nad preglednico.

 

 

Vnos konta

  • če pustimo polje prazno, dobimo podatke za vse konte,
  • če vpišemo šifro konta, dobimo podatke izključno za ta konto (na primer 1200),
  • če vpišemo šifro konta in zvezdico, dobimo podatke za analitične konte (na primer 1200 za 1200, 12000, 12001, 12002 …)

 

Razvrščanje stolpcev

S klikom na naziv stolpca podatke razvrstimo, to je upoštevano tudi pri izvozu in tiskanju.

 

Omejitev prikaza podatkov »Samo konti s saldom«

Pregled in izpis lahko dodatno omejimo z možnostjo Samo s saldom, kar pomeni, da bodo prikazani samo konti, ki imajo končno stanje manjše ali večje od nič.

V tem prispevku