Prvi obračun za zasebnika

Navodilo velja za obračun prispevkov zasebnika (samostojni podjetnik).

Nastavitve zasebnika

 1. V meniju Šifranti > delavci.
 2. Vnesemo delavca in v zavihku > Podatki za osebne prejemke
 3. V polju vrsta zaposlitve izberemo > Zaposleni lastnik.
 4. Vnesemo Zaposlitev od: datum začetka zaposlitve, oziroma ustanovitve s.p.-ja.
 5. Zavarovan na podlagi: izberemo zavarovalno podlago.
 6. Polna zavarovalna osnova: vnesemo ustrezno osnovo za plačilo prispevkov. Več o izbiri ustrezne zavarovalne osnove preberite tukaj.

Po potrebi izpolnimo še ostale podatke in zapis shranimo.

Obračun prispevkov zasebnika 

V meniju Plače > Obračun plač > Nova plača.

1. korak: Nastavitve obračuna prispevkov

Osnovni podatki

 1. Izberemo ustrezni mesec ter uredimo naziv obračuna.
 2. Izberemo vrsto obračuna Obračun prispevkov zasebnika: označimo kljukico v kolikor želimo, da se prispevki za zasebnika obračunajo.
 3. Datum izplačila dajatev: podatek se zapiše na plačilne naloge in obrazec OPSVZ.
 4. Neizplačana plača: označimo, v kolikor gre za takšen obračun.
 5. Datum izplačila dajatev: podatek se zapiše na plačilne naloge in obrazec OPSVZ.
 6. Obračun prispevkov zasebnika - imamo možnost izbire.
 7. Delna oprostitev plačila PIZ za zasebnika - imamo možnost izbire.
 8. Prehrana za zasebnika - program predlaga znesek, ki ga izračuna iz rednih ur deljeno s številom ur dela na dan.
  • Znesek lahko poljubno spremenimo, upoštevan bo na temeljnici in rekapitulaciji, plačilni nalog pa ne pripravi. 
  • Če ne želimo obračuna prehrane, vnesemo znesek 0 (nič).
  • Če ima zasebnik dopolnilno/popoldansko dejavnost, v Nastavitvah > Organizacija označimo s kljukico, da imamo dopolnilno (popoldansko) dejavnost. 
  • S to nastavitvijo obračuna pavšalna prispevka.
  • Vnos ur in osnov ni potreben.
 9. S klikom na Shrani potrdimo nastavitve.
 10. S klikom na Naprej pridemo na drugi korak obračuna prispevkov.

2. korak: vnos, ureditev in zaključek obračuna

Zasebnik ima pred imenom in priimkom črko Z (zasebnik). Program predlaga polni mesečni fond ur

 1. Če ima zasebnik skrajšan delovni čas, program iz nastavitev delavca zapiše ustrezno število ur, sicer uredimo ure s klikom 
 2. na ime in priimek zasebnika.
 3. na vrsto izplačila Izpolnjene ure dela uredimo št. ur.
 4. in kliknemo Potrdi.
 5. S klikom na dodaj obračunsko vrstico, dodajamo različne vrsti izplačil
 6. Ko končamo z vnosom obračunskih vrstic kliknemo Shrani .
 7. S klikom na Zaključi obračun, program zaklene obračun (ni možno urejati podatkov)
 8.  Klik na Prekliči obračun, pa program ponovno omogoči urejanje podatkov obračuna.

Kaj program pripravi?

Obrazce:

Pripravi XML dokumenti za oddajo na Furs in Ajpes:

 • Neposredno na eDavke s klikom na Obračun OPSVZ v eDavke (če so vse poti in digitalni certifikati ustrezno nameščeni na istem računalniku) pošljemo dokument.
 • Druga možnost je, da datoteko xml shranimo na disk in jo nato uvozimo v eDavke (z istega računalnika ali pa xml pošljemo/prenesemo na drug računalnik in datoteko od tam uvozimo v eDavke).

Plačilni nalogi

S klikom na Plačilni nalogi pridemo v meni Plačilni nalogi, kjer so zaradi filtra prikazani samo nalogi, ki smo jih ravno pripravili. Naloge lahko takoj pripravimo za oddajo v bančni program ali jih natisnemo, lahko pa jih za plačilo pripravimo tudi kadarkoli kasneje v sklopu ostalih plačilnih nalogov.

Temeljnica

Temeljnico pripravi glede na nastavitve knjiženja v avtomatičnih kontih. 

Posebnost

Program omogoča tudi pripravo obračuna za zasebnika v primeru, ko imamo delno oprostitev plačila prispevkov PIZ za nove samozaposlene. Več o tem preberite ... tukaj.

V tem prispevku