Spreminjanje naziva dvomestnih in trimestnih kontov v tuj jezik

Navodilo velja za primere spreminjanja naziva posameznih kontov.


Priprava datoteke

  1. V meniju za urejanje nastavitev > Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz excela.
  2. Pri polju Podatki izberemo na spustnem seznamu Nazivi kontov.
  3. Izberemo Možnost > Pripravi naj se predloga.
  4. S klikom na Pripravi predlogo program odpre datoteko v programu Excel. 
  5. Preglednico kontov uredimo, napolnim s podatki in jo shranimo na svoj računalnik.


Uvoz datoteke s podatki

Pripravljeno predlogo uvozimo:

  1. V meniju Nastavitve  > Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz excela.
  2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Nazivi kontov.
  3. Izberemo Možnost > Podatki naj se uvozijo.
  4. S klikom na Izberite datoteko poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki.
  5. Kliknemo na Uvozi podatke.


Kaj program pripravi?

Program prikaže poročilo o uvozu. Na podlagi uvoženih podatkov bodo želene spremembe upoštevane znotraj menija šifranta kontov.


V tem prispevku