Prenos s konta na konto - zamenjava konta

S pripomočkom za zamenjavo konta lahko v knjižbah tekočega leta (vključno z otvoritvijo) zamenjamo določen konto z drugim kontom.

Priporočamo.

Pred menjavo konta natisnemo ali izvozimo v Excel preglednico knjižbe, ki so na starem kontu, ter po prenosu preverimo knjižbe na novem kontu. 

Postopek prenosa s konto na konto

 1. V meniju Dvostavno knjigovodstvo > Knjižbe > izberemo Zamenjava konta.
 2. Knjižbe za prenos lahko dodatno izbiramo glede na:
  • vrsto temeljnice,
  • analitiko,
  • stranko,
  • delavca,
  • status in
  • denarno enoto.
  • in datum temeljnice.
 3. Z dodano kljukico izberemo Temeljnice, ki jim želimo zamenjati konto in kliknemo Naprej na naslednji korak.
  • če smo izbrali konto za zamenjavo saldakontni konto, bo program ob zamenjavi preklical zapiranje vseh postavk na izbranem kontu.
 4. Izberemo nov konto.
  • Če ima izbrani konto na katerega bomo prenesli knjižbe določeno, da se analitika, delavec in stranka lahko vnašajo oziroma je vnos obvezen,  lahko izbiramo , da bodo ti podatki  upoštevani na vseh knjižbah in tudi na knjižbah, kjer še niso določeni.
  • Če imata stari in novi konto različne nastavitve (saldakontni in finančni, prepovedan in dovoljen vnos stranke…), program izpiše opozorila, kateri podatki bi bili zanemarjeni z menjavo konta.
 5. Kliknemo Naprej > program preveri knjižbe in izpiše število knjižb na »starem« kontu.
 6. Kliknemo Potrdi > program bo v izbranih knjižbah tekočega leta zamenjal stari konto z novim.

 Natančno preberemo opozorila, ker zaključenega prenosa ni mogoče preklicati.

Otvoritvena temeljnica - posebnost

Če je izbrani stari konto v otvoritveni temeljnici, nam program ponudi dve možnosti:

 • otvoritvene knjižbe naj se preknjižijo na novi konto > program bo pripravil novo otvoritveno temeljnico s storno knjižbo na starem kontu in knjižbo na novem kontu (temeljnica ima v opisu besedilo "Zamenjava konta")
 • na obstoječi otvoritveni temeljnici naj  stari konto zamenja z novim.

Pomembno.

Po zaključeni menjavi konta tega ni več mogoče preklicati . Če namesto gumba Naprej izberemo Nazaj, se vrnemo na prejšnji korak in v tem primeru knjižbe ne bodo zamenjane.

V tem prispevku