Prejeti račun od špediterja

Navodilo velja za primer, ko zavezanec za DDV prejme račun od špediterja. Pred vnosom računa špediterja poknjižimo prejeti račun dobavitelja izven EU, ker je potrebno računa povezati.

 1. V meni Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. V polju Dobavitelj izberemo špediterja, ki mora imeti v nastavitvah oznako, da je pravna oseba.
 3. Nato vnesemo vrstice računa. Račun od špediterja ima običajno dva odhodka: 
  • DDV od uvoženega blaga in 
  • špediterjevo storitev. 

DDV od uvoženega blaga

4. Na vrstici računa dodamo Odhodek in določimo:

 • Vrsto dohodka > Uvoz.
 • Konto za knjiženje DDV-ja od uvoženega blaga glede na stopnjo (v programu je privzet konto 16030 - DDV od uvoženega blaga po splošni stopnji).
 • Izbrano ustrezno stopnjo DDV.

5. Program ponudi dodatno polje Knjižba

 • Izberemo knjižbo, ki je nastala ob knjiženju računa tujega dobavitelja (prejet račun tujega dobavitelja). 
 • Ta podatek vpliva na pripravo podatkov za DDV). 

6. Vnesemo Znesek DDV. Program samodejno izračuna Osnovo.

7. Kliknemo Shrani in nov.  

Špediterjeva storitev

Na prejetem računu od špediterja so pogosto navedene postavke, pri katerih se DDV različno obračunava oziroma se ne obračunava. Na račun dodajamo posamezne odhodke glede na različno stopnjo DDV-ja, ki je navedena na računu (pogosto združimo postavke z enako stopnjo davka). 

8. Dodamo odhodek. Ta ne zahteva posebnih nastavitev. Npr. odhodek z vrsto navaden odhodek, konto 4190 in z ustrezno davčno stopnjo.

9. Program predlaga Osnovo in znesek DDV (če ga odhodek določa), ki ju lahko popravimo.

10. Kliknemo Shrani.

11. Ko končamo z vnosom podatkov, račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico zapisi v DDV za tujega dobavitelja (DDV od uvoženega blaga) in špediterja (DDV od njegovih storitev).

V tem prispevku