Prejeti račun od špediterja

Navodilo velja za primer, ko zavezanec za DDV prejme račun od špediterja. Pred vnosom računa špediterja poknjižimo prejeti račun od dobavitelja izven EU, ker je potrebno računa povezati.

  1. V meni Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
  2. V polju Dobavitelj izberemo špediterja, ki mora imeti v nastavitvah oznako, da je pravna oseba.
  3. Nato vnesemo vrstice računa. Račun od špediterja ima običajno dva odhodka: DDV od uvoženega blaga in špediterjevo storitev. 

DDV od uvoženega blaga

4. V polju Odhodek na spustnem seznamu izberemo odhodek, ki ima naslednje lastnosti:

  • Konto za knjiženje DDV-ja od uvoženega blaga glede na stopnjo (v programu je privzet odhodek, ki nosi konto 16030).
  • Povezavo > Uvoz.

5. Če ustreznega odhodka nimamo, ga dodamo s klikom na , oziroma uredimo obstoječega s klikom na .  

6. Program ponudi dodatno polje, v katerem izberemo Knjižbo, ki je nastala ob knjiženju računa tujega dobavitelja (ta podatek vpliva na pripravo podatkov za DDV).

7. Vnesemo Znesek DDV. Program samodejno izračuna Osnovo.

8. Kliknemo Shrani vrstico.  

Špediterjeva storitev

Na prejetem računu od špediterja so pogosto navedene postavke, pri katerih se DDV različno obračunava oziroma ne obračunava. Na račun dodajamo ločeno posamezno vrstico z odhodkom glede na različno stopnjo DDV-ja, ki je navedena na računu (pogosto združimo postavke z enako stopnjo davka). 

9. V polju Odhodek, na spustnem seznamu izberemo ustrezen odhodek.

  • Ta ne zahteva posebnih nastavitev. Npr. izberemo odhodek, ki nosi konto 4190 z ustrezno davčno stopnjo.

10. Program predlaga znesek Osnove in DDV (v kolikor ga odhodek določa), ki ju lahko popravimo.

11. Kliknemo Shrani vrstico.

12. Ko končamo z vnašanjem odhodkov, račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico zapisi v DDV za tujega dobavitelja (DDV od uvoženega blaga) in špediterja (DDV od njegovih storitev).

V tem prispevku