Organizacija ima izbrano napačno vrsto organizacije in kontni načrt

Ko smo odprli novo organizacijo in smo izbrali napačno vrsto organizacije, imamo zato neustrezen kontni načrt.

Izbira vrste organizacije ne vpliva samo na kontni načrt, ampak tudi na način knjiženja za posamezno vrsto organizacije, ki ima svoje posebnosti.

Vrste organizacije naknadno ne moremo popraviti. Organizacijo izbrišemo, jo ponovno vnesemo, pri tem smo pozorni pri izbiri vrste organizacije.

V tem prispevku