Knjiženje izdanega ali prejetega računa samo v davčne evidence

Navodila velja za primer knjiženja računa samo v davčne evidence (npr. ob prehodu iz drugega programa).


1. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.

2. Kliknemo na Nov.

3. Vrsta temeljnice: izberemo PR – prejeti račun ali IR  - izdani račun.

4. Vnesemo Datum temeljnice.

5. Vnesemo Opis:  številka računa.

6. Kliknemo na Podatki za DDV.  

7.  Vnesemo Datum za DDV.

8. Na spustnem seznamu izberemo Knjigo DDV (IR  ali  PR)

9. Vnesemo Datum prejema. 

10. Na spustnem seznamu izberemo stranko.

11. Vrsta obračuna DDV: Če gre za običajno obdavčitev, pustimo polje prazno, sicer izberemo vrsto obračuna  s spustnega seznama. 

  • Če gre za samoobdavčitev,  označimo s kljukico.

12. Vnesemo podatke o računu: Datum računa, Datum opravljanja in Datum zapadlosti.

13. Vnesemo podatke o DDV: vnašamo samo zneske osnov, DDV se izračuna.

14. Kliknemo Shrani DDV. Podatki se zapišejo na vrstico.

Podatke urejamo s klikom na ikono na začetku vrstice, brišemo pa s klikom na križec na koncu vrstice.

Če vnašamo več zapisov v DDV evidence na isti temeljnici, ponovimo korake od 7 do 14. 

  • Vsak zapis bo v svoji vrstici in tako bo prikazan tudi v DDV evidencah.

15. Ko končamo z vnosom podatkov za DDV, potrdimo temeljnico s klikom na Potrdi.  

  • Lahko jo tudi samo shranimo za kasnejše urejanje s klikom na Shrani. V tem primeru se podatki še ne zapišejo v davčne evidence.
  • Zapise preverimo v Knjigi prejetih oziroma izdanih računov  v meniju Knjigovodstvo > Obračun DDV.


Kaj program pripravi?

Po potrditvi bo temeljnica dobila status: V DDV, na njej pa ne bo nobene knjižbe .

Prikazani bodo tudi vpisani podatki za DDV.


V tem prispevku