Knjiženje izdanega ali prejetega računa samo v davčne evidence

Navodila velja za primer knjiženja računa samo v davčne evidence (npr. ob prehodu iz drugega programa).

  1. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo
  2. kliknemo na Nov.
  3. Pri polju Vrsta temeljnice izberemo 
    • PR – Prejeti račun ali 
    • IR  - izdani račun.
  4. Vnesemo Datum temeljnice.
  5. Vnesemo Opis, tj. številka računa.
  6. Kliknemo na Podatki za DDV.  
  7. Vnesemo Datum za DDV.
  8. Na spustnem seznamu izberemo Knjigo DDV:
    • Izdani računi ali
    • Prejeti računi.
  9. Na spustnem seznamu izberemo stranko.
  10. Izberemo ustrezno Vrsto obračuna DDV. 
    • Če gre za običajno obdavčitev, pustimo polje prazno, sicer izberemo vrsto obračuna  s spustnega seznama.
  11. Če gre za samoobdavčitev, označimo polje s kljukico.
  12. Vnesemo podatke o računu: Datum računa, Datum prejema, Datum zapadlosti in Datum opravljanja.
  13. Vnesemo podatke o DDV. Vnašamo samo zneske osnov, DDV program samodejno izračuna.
  14. Kliknemo Shrani DDV. Podatke program zapiše na vrstico.
    • Podatke urejamo s klikom na na začetku vrstice.
    • Vrstico s podatki izbrišemo s klikom na  na koncu vrstice.
  15. Če vnašamo več zapisov v DDV evidence na isti temeljnici, ponovimo korake od 7 do 14. 
    • Vsak zapis bo v svoji vrstici in tako bo prikazan tudi v DDV evidencah.
  16. Ko končamo z vnosom podatkov za DDV, temeljnico potrdimo s klikom na Potrdi.  
    • S klikom na Shrani, temeljnico shranimo za kasnejše urejanje. V tem primeru program podatke še ne zapiše v davčne evidence.

Kaj program pripravi?

Po potrditvi bo temeljnica dobila status: Potrjena, na njej pa ne bo nobene knjižbe. Prikazani bodo samo vpisani podatki za DDV. Zapise preverimo v meniju Knjigovodstvo > Obračun DDV v Knjigi prejetih oziroma izdanih računov.

V tem prispevku