Knjiženje izdanega ali prejetega računa samo v davčne evidence

Navodila velja za primer knjiženja računa samo v davčne evidence (npr. ob prehodu iz drugega programa).

 1. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo
 2. kliknemo Nov.
 3. v polju Vrsta temeljnice izberemo: 
  • PR – Prejeti račun ali 
  • IR  - izdani račun.
 4. Vnesemo Datum temeljnice.
 5. Vnesemo Opis, tj. številka računa.
 6. Kliknemo na Podatki za DDV.  
 7. Vnesemo Datum za DDV.
 8. Na spustnem seznamu izberemo Knjigo DDV:
  • Izdani računi ali
  • Prejeti računi.
 9. Na spustnem seznamu izberemo stranko.
 10. Izberemo ustrezno Vrsto obračuna DDV. 
  • Če gre za običajno obdavčitev, pustimo polje prazno, sicer izberemo vrsto obračuna  s spustnega seznama.
 11. Če gre za samoobdavčitev, označimo polje s kljukico.
 12. Vnesemo podatke o računu: Datum računa, Datum prejema, Datum zapadlosti in Datum opravljanja.
 13. Vnesemo podatke o DDV. Vnašamo samo zneske osnov, DDV program samodejno izračuna.
 14. Kliknemo Shrani DDV. Podatke program zapiše na vrstico.
  • Podatke urejamo s klikom na na začetku vrstice.
  • Vrstico s podatki izbrišemo s klikom na  na koncu vrstice.
 15. Če vnašamo več zapisov v DDV evidence na isti temeljnici, ponovimo korake od 7 do 14. 
  • Vsak zapis bo v svoji vrstici in tako bo prikazan tudi v DDV evidencah.
 16. Ko končamo z vnosom podatkov za DDV, temeljnico potrdimo s klikom na Potrdi.  
  • S klikom na Shrani, temeljnico shranimo za kasnejše urejanje. V tem primeru program podatke še ne zapiše v davčne evidence.

Kaj program pripravi?

Po potrditvi bo temeljnica dobila status: Potrjena, na njej pa ne bo nobene knjižbe. Prikazani bodo samo vpisani podatki za DDV. Zapise preverimo v meniju Knjigovodstvo > Obračun DDV v Knjigi prejetih oziroma izdanih računov.

V tem prispevku