Vnos prejetega računa neposredno v knjigovodstvo

Navodilo velja za primere ročnega vnosa prejetega računa v dvostavnem knjigovodstvu.

 1. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo
 2. kliknemo Nov.
 3. Pri polju Vrsta temeljnice izberemo PR - Prejeti račun.
 4. Vnesemo Datum temeljnice.
 5. Vnesemo Opis, tj. številka računa.
 6. Kliknemo Podatki za DDV. Prikažejo se vnosna polja za vnos podatkov DDV.
 7. Vnesemo Datum za DDV. 
  • V primeru vodenja DDV po Plačani realizaciji NE izpolnimo datuma za DDV.
 8. Na spustnem seznamu izberemo Knjigo DDV.
 9. Na spustnem seznamu izberemo stranko.
 10. Izberemo ustrezno vrsto obračuna DDV. Če gre za običajno obdavčitev, pustimo polje prazno, sicer izberemo vrsto s spustnega seznama. 
 11. Če gre za samoobdavčitev, označimo polje s kljukico.
 12. Če imamo predplačilo, označimo polje s kljukico.
 13. Vnesemo podatke o računu: Datum listine, Datum prejema, Datum zapadlosti, Knjiženje DDV in Datum opravljanja.
 14. V polje : Nepremičnina vpišemo vrednost nepremičnine, če se račun nanaša (da se podatki upoštevajo v obrazcu DDV-O)
 15. V polje : Osnovno sredstvo vpišemo vrednost osnovnega sredstva, če se račun nanaša (da se podatki upoštevajo v obrazcu DDV-O)
 16. Izberemo Konto za protiknjižbo. Običajno izbiramo med konti razredov 0,3,4,6...
 17. V polje opomba lahko vnesemo opombo, ki je interne narave.
 18. Vnesemo podatke o DDV. Vnašamo samo zneske osnov, DDV program samodejno izračuna.
 19. Kliknemo Shrani DDV in predlagaj knjižbe.
  • Program zapiše podatke na vrstico DDV, istočasno pripravi knjižbe na temeljnici za obveznost, odhodek in davek.
  • Podatke urejamo s klikom na na začetku vrstice.
  • Vrstico s podatki izbrišemo s klikom na  na koncu vrstice.
 20. Če vnašamo več računov na isti temeljnici, ponovimo korake od 6 do 15. 
 21. Po končanem vnosu podatkov, temeljnico potrdimo s klikom na Potrdi.
  • S klikom na Shrani, temeljnico shranimo za kasnejše urejanje. V tem primeru program podatke še ne zapiše v davčne evidence.

Kaj program pripravi?

Po potrditvi bo temeljnica dobila status: Potrjena. Vsak zapis (vsaka knjižba) bo v svoji vrstici in tako bo prikazan tudi v DDV evidencah, ter za vsak zapis v DDV bodo izdelane knjižbe prejetega računa. Prikazani bodo tudi vpisani podatki za DDV.

Zapise preverimo v meniju Knjigovodstvo > Obračun DDV v Knjigi prejetih oziroma izdanih računov.

V tem prispevku