Prodaja na daljavo končnim potrošnikom v druge države članice EU po 1.7.2021

Program omogoča izdajo računa končnemu potrošniku iz države članice EU skladno s posebno ureditvijo sistema VEM. 

Uporaba posebne ureditve "Mini Vem" je za davčnega zavezanca opcijska dokler ne doseže praga. Ko skupna vrednost opravljenih čezmejnih telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronsko opravljenih storitev (TBE storitve) ter prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom znotraj EU preseže vrednosti 10.000 evrov, se davčni zavezanec mora vključiti v to posebno ureditev. 

Program preverja izdane račune končnim potrošnikom v države članice EU, katerim smo obračunali domač DDV. Ko bo skupna vrednost izdanih računov končnim potrošnikom v vse države članice EU presegla 8.000 evrov, nas bo program enkrat dnevno ob izdaji računa opozoril na prag za prijavo v posebno ureditev "Mini VEM".

Če uporabljamo posebno ureditev sistema VEM, v meniju Nastavitve organizacije > Obdobja za DDV, označimo polje Obračun DDV v sistemu OSS.

V meni Šifranti > Stopnje DDV vnesemo davčne stopnje drugih držav članic EU.

Pri vnosu izdanega računa končnemu potrošniku iz države članice EU pa izberemo na vrstici računa stopnjo DDV države kupca.

Več o izdanemu računu končnemu potrošniku iz države članice EU skladno s posebno ureditvijo VEM preverite tukaj.

V tem prispevku