Izdani račun pravni osebi, ki ni iz EU

Organizacija, ki je zavezanec za DDV, izda račun kupcu, ki ni iz EU.

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi
 2. izberemo Nov.
 3. V polje Kupec > vnesemo stranko iz države, ki ni članica EU - Podjetje (Izven EU)
 4. Vnesemo datume,
 5. Izberemo artikel in v polju Vrsta obračuna DDV > izberemo vrsto obračuna, ki vpliva na obračun DDV-ja, vpis v davčne evidence ter shranimo vrstico.

Vpis v davčne evidence

1. Brez vrste obračuna (prazno polje – najbolj pogosto)

 • V tem primeru nastane izdan račun brez obračunanega DDV-ja, ne glede na stopnjo DDV, ki je določena na tipu artikla BLAGO, se bo račun vpisal v polje 7 knjige izdanih računov in v polje 11 v obrazec DDV-O.

2. Obračuna se DDV

 • To vrsto obračuna izberemo, če želimo, da se na račun doda DDV po davčni stopnji iz artikla. Ta račun se bo vpisal v polja 7 in 14 oz. 7 in 15 (glede na davčno stopnjo na artiklu) v knjigo izdanih računov in polja 11 in 21 oz. 11 in 22 (glede na davčno stopnjo na artiklu) v obrazec DDV-O.

3. Izvozne storitve

 • To vrsto obračuna izberemo, ko izstavljamo račune, na katerih so artikli, ki imajo v polju Stopnja DDV izbrano Oproščeno DDV in jih želimo vpisati v polje 7 knjige izdanih računov in v polje 11 obrazca DDV-O.

4. Prevozne storitve

 • To vrsto obračuna izberemo, ko izstavljamo račune, na katerih so artikli, ki imajo v polju Stopnja DDV izbrano Oproščeno DDV in jih želimo vpisati v polje 27 knjige izdanih računov in se ne bo zabeležil v obrazec DDV-O.

5. Prevoz potnikov

 • To vrsto obračuna izberemo, ko izstavimo račune in želimo, da se DDV obračuna ne glede na tip stranke (zavezanec za DDV ali končni potrošnik) in ne glede na to, iz katere države je stranka (SI, EU ali tretje države). 
  Ta račun se bo vpisal v polja 7 in 14 oz. 7 in 15 (glede na davčno stopnjo na artiklu) v knjigo izdanih računov in polja 11 in 21 oz. 11 in 22 (glede na davčno stopnjo na artiklu) v obrazec DDV-O.
  Ko na računu izberemo artikle, ki imajo v polju Stopnja DDV določeno Oproščeno DDV, se bo znesek vpisal v polje 27 knjige izdanih računov in se ne bo zabeležil v obrazec DDV-O.
V tem prispevku